Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Stadsutvecklingsprojekt

Växjö växer och det byggs på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad med plats för 100 000 invånare krävs fler bostäder och högre krav på framtidens infrastruktur.

Här hittar du information om våra pågående byggprojekt.

Område: Braås

I Braås har vi förberett nya villatomter och planerar för flerbostadshus.

Braås

Område: Gemla

I Gemla planerar vi för 26 nya villatomter och två tomter med flerbostadshus.

Gemla

Område: Ingelstad

Ny detaljplan håller på att tas fram för Ingelstad centrum.

Ingelstad centrum

Område: Växjö

Arenstaden

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Här planerar vi att bygga fler bostäder.

Arenastaden

Bredvik

I Bredvik finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, lekplats och ny gång- och cykelväg.

Bredvik

Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här byggs ny stadsgata och kommunen planerar för bland annat fler bostäder.

Bäckaslöv

Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planerar vi att bygga nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Hagavik

Hovshaga

Hovshaga ligger i norra delen av Växjö. Här planeras det för bostäder i olika former, lekplats och trygghetsboende.

Hovshaga

Nylanda

I nordvästra Växjö utvecklas ett nytt verksamhetsområde.

Nylanda verksamhetsområde

Räppe

Region Kronoberg har fattat beslut om att planera för ett nytt akutsjukhus i Räppe. Växjö kommun har påbörjat en detaljplaneprocess för att ändra detaljplanen.

Räppe, nytt akutsjukhus

Sjöudden

Sjöudden ligger i nordvästra Växjö vid Helgasjön. Här planerar vi att bygga 230 bostäder, en förskola och verksamheter som café, restaurang, kontor och galleri.

Sjöudden

Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här planerar man, tillsammans med Skanska, att bygga 700 bostäder och en skola.

Telestadshöjden

Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här byggs 250 bostäder.

Torparängen

Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu bygger vi bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 000 bostäder.

Vikaholm

Välle broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett av våra träbyggnadsprojekt. Här bygger vi bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder.

Välle broar

Växjö stationsområde

Det händer mycket i området runt järnvägsstationen i Växjö. Här byggs det bostäder, kontor samt nytt stations- och kommunhus.

Växjö stationsområde

Växjö station och kommunhus

Just nu pågår byggnation av en kombinerad byggnad med nytt kommunhus och ny station.

Växjö stations- och kommunhus

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021
Växjö växer