Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Projektet är indelat i tre etapper. Första etappen: Dalbostrand med nya villatomter, blev klar 2015. Nu är det dags för etapp 2 och 3.

I Hagavik planerar vi för:

Bostäder

Högstadieskola

Sporthall

Om Hagavik

Hagaviksområdet är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som i dag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek på lummiga tomter ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt.

Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret vilket idag är skogsmark. 

Villatomter

I den första etappen, Dalbostrand, färdigställde vi nio kommunala villatomter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020
Växjö växer