Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Handel och kontor

Mer verksamhetsmark är viktigt för att näringslivet ska kunna fortsätta expandera. Arbete pågår för fullt med att ta fram ny mark för såväl nya som befintliga företag.

Nylanda

I Nylanda pågår arbete med att förbereda 140 hektar ny verksamhetsmark.

Bäckaslöv

I Bäckaslöv i Växjö stad planerar vi bland annat för nya kontorslokaler.

Växjös station och 
kommunhus

På stationsområdet byggs nu Växjös nya station, kommunhus och Växjös vardagsrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2020
Växjö växer