Handel och kontor

Mer verksamhetsmark är viktigt för att näringslivet ska kunna fortsätta expandera. Arbete pågår för fullt med att ta fram mark för såväl nya som befintliga företag.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Bäckaslöv

I Bäckaslöv, Växjö, planerar vi bland annat för nya kontorslokaler.

 

Ekeberg

Området Ekeberg i Växjö är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre verksamheter.

Nylanda

I Nylanda, Växjö, pågår arbete med att förbereda 140 hektar ny verksamhetsmark.

Senast uppdaterad: 30 januari 2023