Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Infrastruktur

Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för hållbar tillväxt. Möjligheten att kunna ta sig fram med cykel ska fortsätta utvecklas och byggas ut i kommunen.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Bäckaslövsesplanad

Bäckaslövsesplanaden är en ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i nya området Bäckalöv.

Gator och bro på 
stationsområdet

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer gator att byggas om och byggas till.

Illustrationsbild med ny gång- och cykelväg över sjöns norra spets. Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att finnas bryggor, sandstrand och grillplats.

Gång- och cykelväg i Bredvik

I Bredvik pågår just nu byggnation av ny gång- och cykelväg över Norra Bergundasjön.

Cirkulationsplats 
Torparvägen

För ökad säkerhet och bättre trafikflöde bygger kommunen en ny cirkulationsplats på Torparvägen, vid korsningen in mot Seglarvägen.

Parkeringshus i centrum

Vöfab har startat ett projekt för att bygga ett parkeringshus i kvarteret Fabriken, området nära polishuset där det idag ligger en parkering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2020