Ombyggnad gator Växjö stationsområde

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer några gator på norra stationsområdet att byggas om. Klosterbron, som går över järnvägsspåren, ska också bytas ut.

Raoul Wallenbergs gata

Raoul Wallenbergs gata är en bussgata för regionbussar närmast bangården. Första etappen av bussgatan öppnades i samband med att Västerbron öppnades 2014. Gatan sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Linnérondellen.

Raoul Wallenbergs gata öppnade i provisoriskt utförande hösten 2021 när Norra Järnvägsgatan stängdes av för ombyggnation. Den slutliga utformningen planeras vara klar 2024.

Norra Järnvägsgatan

Norra Järnvägsgatan, en bussgata för stadsbussar. Gatan sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Kungsgatan. Här kommer endast buss- och gångtrafik vara tillåten.

Under hösten 2021 pågår arbetet med att göra klart Norra Järnvägsgatan. Arbetet startade den 9 augusti 2021 med att Norra Järnvägsgatan stängs av på sträckan, från korsningen med Kungsgatan och västerut till strax väster om det nya stations- och kommunhuset. Sträckningen planeras öppna under januari 2022.

Under avstängningen kommer busstrafiken istället att köra på nya Raoul Wallenbergs gata som ligger på andra sidan det nya kommunhuset, närmast järnvägsspåren. Busstorget mellan Tegnérkyrkogården och det nya stations- och kommunhuset kommer att fortsätta fungera som busstorg under denna period.

När arbetet med Norra Järnvägsgatan är klart kommer gatan återigen att bli en bussgata men med bredare trottoarer, ny belysning och träd längs med den norra sida.

I samband med att Växjö kommun bygger om bussgatan förnyar Växjö Energi sitt nät för el och fjärrvärme och Wexnet förnyar sitt fibernät.

Klosterbron

Under 2022 kommer Klosterbron att bytas ut och ersättas med en bredare bro för ökad tillgänglighet och framkomlighet mellan Södra Bantorget och Växjös stations- och kommunhus. Klosterbron upplevs idag som mörk, trång och är inte anpassad efter det flöde av personer som rör sig och kommer röra sig på bron. Bron kommer att få ett nytt utseende och byggas i trä med glaspartier.

Arbetet med att lyfta bort den gamla bron planeras till påsken 2022. Den nya bron kommer att monteras ihop på Drottninggatan och sedan lyftas på plats. Den nya bron planeras vara på plats sommaren 2022. Under tiden som detta arbete pågår kommer gående och cyklister att hänvisas till Västerbron.

Trafikverket om brobytet Länk till annan webbplats.

Illustrationsbild på Klosterbron i glas och trä

Illustrationsbild: Sweco

Pär Lagerkvist plan

Bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter. Planerad byggstart 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2021