Ombyggnad gator Växjö stationsområde

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer några gator på norra stationsområdet att byggas om. Klosterbron, som går över järnvägsspåren, har även bytts ut.

Raoul Wallenbergs gata

Raoul Wallenbergs gata är en bussgata för regionbussar närmast bangården. Gatan sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Linnérondellen. Raoul Wallenbergs gata öppnade i provisoriskt utförande hösten 2021 när Norra Järnvägsgatan stängdes av för ombyggnation. Den slutliga utformningen planeras vara klar 2024.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022