Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Ombyggnad gator Växjö stationsområde

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer några gator på norra stationsområdet att byggas om. Klosterbron, som går över järnvägsspåren, ska också bytas ut.

Raoul Wallenbergs gata

Raoul Wallenbergs gata är en bussgata för regionbussar närmast bangården. Första etappen av bussgatan öppnades i samband med att Västerbron öppnades 2014. Gatan sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Linnérondellen.

Raoul Wallenbergs gata kommer att öppnas i provisoriskt utförande hösten 2021 när Norra Järnvägsgatan stängs för ombyggnation. Den slutliga utformningen planeras vara klar 2024.

Norra Järnvägsgatan

Norra Järnvägsgatan, en bussgata för stadsbussar. Gatan sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Kungsgatan. Här kommer endast buss- och gångtrafik vara tillåten.

Norra Järnvägsgatan kommer att byggas om i etapper och beräknas vara klar i sin helhet under 2024.

Klosterbron

Under 2022 kommer Klosterbron att bytas ut och ersättas med en bredare bro för ökad tillgänglighet och framkomlighet mellan Södra Bantorget och Växjös nya station och kommunhus. Klosterbron upplevs idag som mörk, trång och är inte anpassad efter det flöde av personer som rör sig och kommer röra sig på bron. Bron kommer att få ett nytt utseende och byggas i trä med glaspartier.

Arbetet med att lyfta bort den gamla bron planeras till påsken 2022. Den nya bron kommer att monteras ihop på Drottninggatan och sedan lyftas på plats. Den nya bron planeras vara på plats sommaren 2022. Under tiden som detta arbete pågår kommer gående och cyklister att hänvisas till Västerbron.

Pär Lagerkvist plan

Växjö station och kommunhus

Bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter. Planerad byggstart 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2020