Ombyggnad gator Växjö stationsområde

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer några gator på norra stationsområdet att byggas om. Klosterbron, som går över järnvägsspåren, ska också bytas ut.

Klosterbron

Den 4 april 2022 startar arbetet med att byta ut Klosterbron till en bredare, ljusare och längre bro för ökad tillgänglighet och framkomlighet mellan Södra Bantorget, Växjös stations- och kommunhus och centrum.

Den nya bron planeras öppna vid månadsskiftet juli/augusti 2022.

Påverkan under byggtiden

Under tiden som arbetet pågår, var ute i god tid och var uppmärksam på omledningsskyltar.

  • Från den 4 april och fram till att den nya bron är klar ska du använda Västerbron för att ta dig över och mellan plattformarna.
  • Den 16-17 april kommer den befintliga bron att lyftas av. Den nya bron kommer att monteras på Raoul Wallenbergs gata innan den lyfts på plats den 28 maj. När bron lyfts av och på kommer Trafikverket att stänga av all tågtrafik och sätta in ersättningsbussar.
  • Från den 4 april till 30 juli kommer Länstrafiken att ha sina ersättningsbussar på Norra Järnvägsgatan.
  • Sedan den 28 mars är det begränsad framkomlighet på Raoul Wallenbergs gata då förberedande arbeten pågår. Endast trottoaren längs stations- och kommunhus är öppen samt att fordon med leveranser till stations- och kommunhus kommer fram.
  • Gångvägen längs med järnvägen är avstängd mellan Klosterbron och Linnérondellen. Du som går och cyklar hänvisas via Norra Järnvägsgatan när du rör dig mellan stationen och Linnérondellen.
  • Från vecka 14 och fram till början av juli kommer det att bli en del nattarbeten då vissa arbeten behöver ske när det inte är någon tågtrafik igång.

Bakgrund till brobytet

Klosterbron upplevs idag som mörk, trång och är inte anpassad efter det flöde av personer som rör sig och kommer röra sig på bron. Bron kommer att få ett nytt utseende och byggas i trä med glaspartier.

Trafikverket om brobytet Länk till annan webbplats.

Illustrationsbild på Klosterbron i glas och trä

Illustrationsbild: Sweco

Raoul Wallenbergs gata

Raoul Wallenbergs gata är en bussgata för regionbussar närmast bangården. Gatan sträcker sig från Tégnerkyrkogården till Linnérondellen. Raoul Wallenbergs gata öppnade i provisoriskt utförande hösten 2021 när Norra Järnvägsgatan stängdes av för ombyggnation. Den slutliga utformningen planeras vara klar 2024.

Senast uppdaterad: 28 mars 2022