Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Anslagstavla

På Växjö kommuns anslagstavla anslår vi:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Just nu finns inga aktuella dokument

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2018-06-18

Anslås: 2018-06-27

Nedtages: 2018-07-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19

Anslås: 2018-07-09

Nedtages: 2018-07-31

Granskning av detaljplan - NORRASTUGAN 2

Anslås: 2018-07-01

Nedtages: 2018-09-16

Granskning av detaljplan - SKÄRPIPLÄRKAN 1

Anslås: 2018-07-02

Nedtages: 2018-08-16

Byggnadsnämndens extra arbetsutskott 2018-06-25

Anslås: 2018-06-29

Nedtages: 2018-07-23

Byggnadsnämnden 2018-06-25

Anslås: 2018-06-29

Nedtages: 2018-07-23

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-20.pdf

Anslås: 2018-06-28

Nedtages: 2018-07-20

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-20.pdf

Anslås: 2018-06-28

Nedtages: 2018-07-20

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-06-19

Anslås: 2018-06-27

Nedtages: 2018-07-20

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2018-06-29

Anslås: 2018-07-02

Nedtages: 2018-07-23

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2018-07-12

Anslås: 2018-07-13

Nedtages: 2018-08-03

Protokoll ON 2018-06-20

Anslås: 2018-06-27

Nedtages: 2018-07-19

Kungörelse flyttade fordon

Anslås: 2018-07-04

Nedtages: 2018-10-04

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-06-14

Anslås: 2018-06-21

Nedtages: 2018-07-21

Protokoll utbildningsnämnden 2018-06-14

Anslås: 2018-06-21

Nedtages: 2018-07-21

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-06-14

Anslås: 2018-06-26

Nedtages: 2018-07-26

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Protokoll kommunens revisorer 20180618

Anslås: 2018-06-27

Nedtages: 2018-07-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Politik och demokrati