Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2018-11-20

Anslås: 2018-11-12

Nedtages: 2018-12-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06

Anslås: 2018-11-13

Nedtages: 2018-12-05

Kommunstyrelsen 2018-11-06

Anslås: 2018-11-13

Nedtages: 2018-12-05

Byggnadsnämnden 2018-10-25

Anslås: 2018-11-01

Nedtages: 2018-11-23

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Anslås: 2018-10-31

Nedtages: 2018-11-22

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-10-30

Anslås: 2018-10-31

Nedtages: 2018-11-23

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2018-10-30

Anslås: 2018-10-30

Nedtages: 2018-11-21

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2018-11-07

Anslås: 2018-11-12

Nedtages: 2018-12-03

Protokoll omsorgsnämnden 2018-10-31

Anslås: 2018-11-07

Nedtages: 2018-11-29

Protokoll TNAU 25 oktober 2018

Anslås: 2018-10-30

Nedtages: 2018-11-20

Protokoll TN 25 oktober 2018

Anslås: 2018-10-30

Nedtages: 2018-11-20

Protokoll TNAU 8 november 2018

Anslås: 2018-11-13

Nedtages: 2018-12-05

Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-24

Anslås: 2018-10-30

Nedtages: 2018-11-30

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-24

Anslås: 2018-10-30

Nedtages: 2018-11-30

Valnämnden 2018-10-25

Anslås: 2018-11-01

Nedtages: 2018-11-23

Just nu finns inga aktuella dokument

Kommunens revisorer 2018-11-06

Anslås: 2018-11-09

Nedtages: 2018-12-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Samordningsförbundet Värend, styrelsemöte 2018-10-26

Anslås: 2018-11-08

Nedtages: 2018-11-30

Samordningsförbundet Värend, styrelsemöte 2018-11-12

Anslås: 2018-11-13

Nedtages: 2018-12-05

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2018
Politik och demokrati