Anslagstavla

På Växjö kommuns anslagstavla anslår vi:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2018-08-28

Anslås: 2018-09-03

Nedtages: 2018-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28

Anslås: 2018-09-13

Nedtages: 2018-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-04

Anslås: 2018-09-13

Nedtages: 2018-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11

Anslås: 2018-09-13

Nedtages: 2018-10-05

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2018-09-11

Anslås: 2018-09-14

Nedtages: 2018-10-08

Kommunstyrelsen 2018-09-11

Anslås: 2018-09-17

Nedtages: 2018-10-09

Byggnadsnämnden 2018-08-29

Anslås: 2018-09-06

Nedtages: 2018-09-28

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-09-12

Anslås: 2018-09-18

Nedtages: 2018-10-10

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29

Anslås: 2018-09-05

Nedtages: 2018-09-27

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-09-12

Anslås: 2018-09-19

Nedtages: 2018-10-11

Miljö- och hälsoskyddskontorets arbetsutskott 2018-08-14

Anslås: 2018-09-05

Nedtages: 2018-09-30

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-08-21

Anslås: 2018-09-05

Nedtages: 2018-09-30

Nämnden för arbete och välfärd 2018-08-30

Anslås: 2018-09-03

Nedtages: 2018-09-24

Arbete och välfärds individutskott 2018-08-07

Anslås: 2018-09-07

Nedtages: 2018-09-28

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2018-09-12

Anslås: 2018-09-12

Nedtages: 2018-10-04

Arbete och välfärds individutskott 2018-09-13

Anslås: 2018-09-18

Nedtages: 2018-10-10

Protokoll omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-09-10

Anslås: 2018-09-20

Nedtages: 2018-10-22

Protokoll TNAU 30 augusti 2018

Anslås: 2018-09-05

Nedtages: 2018-09-27

Protokoll TN 30 augusti 2018

Anslås: 2018-09-05

Nedtages: 2018-09-27

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29

Anslås: 2018-09-04

Nedtages: 2018-10-04

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-29

Anslås: 2018-09-04

Nedtages: 2018-10-04

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-09-12.pdf

Anslås: 2018-09-13

Nedtages: 2018-10-13

Utbildningsnämnden 2018-09-12, omedelbar justering.pdf

Anslås: 2018-09-13

Nedtages: 2018-10-13

Valnämnden 2018-08-30

Anslås: 2018-09-04

Nedtages: 2018-09-27

Valnämnden 2018-09-07

Anslås: 2018-09-18

Nedtages: 2018-10-02

Just nu finns inga aktuella dokument

Kommunens revisorer 20180821

Anslås: 2018-09-05

Nedtages: 2018-09-27

Tekniska nämnden flyttade fordon 2018-07-04

Anslås: 2018-07-04

Nedtages: 2018-10-04

Tekniska nämnden flyttade fordon 2018-07-20

Anslås: 2018-07-10

Nedtages: 2018-10-20

Protokoll samordningsförbundet Värend 2018-09-06

Anslås: 2018-09-20

Nedtages: 2018-10-05

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2018
Politik och demokrati