Organisation och politik

Växjö kommun är uppdelad på kommunstyrelsen, 9 nämnder och 8 förvaltningar. I kommunen arbetar över 7 000 personer.

Efter valet i september 2014 är det Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna (Blågröna Växjö), som styr kommunen. De har tillsammans en majoritet av platserna i kommunfullmäktige, i nämnder och i bolag.

Kommunalråd

Växjö kommuns främsta politiska företrädare för perioden 2015-2018 är kommunalråden: 
Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Oliver Rosengren (M), Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S).

Anna Tenje (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-433 84 eller 070-983 44 16
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

Malin Lauber (S)
1:a vice ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Per Schöldberg (C)  
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-413 91 eller 070-869 49 25
E-post: per.scholdberg@vaxjo.se

Oliver Rosengren (M)
Ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-416 40 eller 072-300 55 77
E-post: oliver.rosengren@vaxjo.se

Tomas Thornell (S)
Ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-79 64 46 och 070-991 29 12
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson med ansvar för kommunövergripande utvecklingsarbete och samordning.

Monica Skagne 
Kommunchef
Telefon: 0470-413 81
E-post: monica.skagne@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juli 2018
Politik och demokrati