Nämnderna och deras förvaltningar

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund då du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter.

Nämndernas sammanträdestider 2018

Kommunfullmäktige

30 januari, 27 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 12 och 13 juni, 28 augusti, 16 och 23 oktober, 20 och 21 november och 18 december.

Kommunstyrelsen

16 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 och 29 juni, 14 augusti, 11 september, 2 oktober, 6 november och 4 december.

Byggnadsnämnden

25 januari, 1 och 28 mars, 26 april, 23 maj, 25 juni, 29 augusti, 27 september, 25 oktober, 15 november och 12 december.

Kultur- och fritidsnämnden

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 22 november och 19 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

17 januari, 21 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 7 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november och 12 december.

Nämnden för arbete och välfärd

7 och 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 30 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 12 december.

Omsorgsnämnden

21 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december.

Tekniska nämnden

25 januari, 26 februari, 28 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.

Utbildningsnämnden

7 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 14 juni, 12 september, 3 oktober, 7 november och 12 december.

Valnämnden

25 januari, 22 februari, 22 mars, 2 maj, 24 maj, 14 juni, 9 augusti, 30 augusti, 7 september, 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december

Överförmyndarnämnden

23 januari, 20 februari, 13 mars, 10 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti,18 september, 23 oktober, 27 november och 11 december.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Politik och demokrati