Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Skolor

Växjö kommun växer och för att möta framtidens behov av platser i skolor och förskolor planerar kommunen för både nybyggnation och att anpassa befintliga skolor och förskolor.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad

Braås: ny förskola

Projektering av ny förskola i Braås pågår. Mer information kommer sommaren 2021.

Dädesjö skola

Vi planerar för ny förskola samt lågstadieskola i Dädesjö.

Hagavikskolan

Projekt om ny högstadieskola i Hagavik, Växjö, är påbörjat.

Hofs park: ny förskola

APP bygger, på uppdrag av Växjö kommun, ny förskola på Hov i Växjö.

Hovshaga: ny förskola

Skanska bygger en ny förskola på Hovshaga i Växjö.

Lammhults skola

Ny- och ombyggnation av förskola, skola, sporthall och bibliotek i Lammhult.

Telestadshöjden: ny skola och förskola

Skanska bygger en förskola och skola på Telestadshöjden i Växjö.

Ulriksbergskolan

Här pågår en om- och tillbyggnation av Ulriksbergs förskola och Ulriksbergskolan i Växjö.

Vikaholm: ny förskola

Projektering av ny förskola på Vikaholm i Växjö pågår.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021