Ombyggnation Ulriksbergskolan

Ulriksbergs förskola och skola är i behov av större lokaler. Just nu pågår om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan för årskurs F-6 i tre paralleller samt en förskola med totalt 70–80 platser. Kommunen kommer även att bygga ett nytt tillagningskök, idrottshall samt en separerad utemiljö och trafiksituation för ökad säkerhet för barnen.

Arbetet beräknas vara klart till höstterminen 2024.

Arbetet innefattar en större ombyggnation och delvis även rivning för att göra det möjligt att bygga nya lokaler. Inför beslutet har en antikvarisk inventering gjorts för att bedöma vad som bör bevaras vid ombyggnationen.

Mer information om projektet och planeringen framåt hittar du på Vöfabs webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022