Ombyggnation av Lammhults skola

Antalet barn i Lammhult blir fler samtidigt som skolan är i behov av en renovering. Därför påbörjades 2017 arbetet med att se över möjligheterna att utveckla Lammhults skola. Nu pågår arbetet för fullt med ny- och ombyggnation av förskola, skola, sporthall och bibliotek i Lammhult.

Lammhults nya skola byggs och beräknas stå helt klar senvåren 2024.

Fastighetsbolaget Vidingehem AB genomför byggnationen vilket även innefattar att riva den befintliga låg- och mellanstadieskolan, med tillhörande gymnastiksal och matsal.

Första etappen planeras vara klar september 2022. Under byggnationen pågår undervisningen som vanligt, fast i andra lokaler på skolområdet.

Information om projektet och planeringen framåt samt illustrationsskisser hittar du på vidingehem.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 juni 2022