Ombyggnation av Lammhults skola

Byggnad med tre ingångar
Illustration över Lammhults nya förskola. Illustration: GBJ

Antalet barn i Lammhult blir fler samtidigt som skolan varit i behov av en renovering. Därför påbörjades 2017 arbetet med att se över möjligheterna att utveckla Lammhults skola. Nu står nya skolan, sporthallen och biblioteket klart och ombyggnation av förskola pågår.

Fastighetsbolaget Väfab AB genomför byggnationen och förskolan beräknas vara klar senvåren 2024.

Senast uppdaterad: 23 maj 2023