Ny förskola i Gemla

Utbildningsnämnden har beslutat att starta ett lokalprojekt för en ny förskola i Gemla.

Idag finns en del av förskoleverksamheten i Gemla i tillfälliga paviljonger. Dessa behöver framöver plockas bort. Den permanenta förskolebyggnaden är inte möjlig att bygga ut. För att möta behovet av permanenta lokaler samt en mindre ökning av barnantalet i Gemla tittar man på möjligheten att bygga en ny förskola på Getaskärv 3:60.

Senast uppdaterad: 6 april 2023