Ny förskola i Braås

Växjö kommun planerar för nya förskolan Ängslyckan i Braås för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner.

Illustrationsbild över den nya förskolan

Nuvarande förskolelokaler i Braås är i behov av renovering och uppfyller inte dagens energikrav eller verksamhetens behov. I Braås planerar kommunen därför för ny förskola för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner. Den nya förskolan planeras byggas på Ängslyckans befintliga förskolegården och ska byggas enligt Miljöbyggnad silver med stomme och fasad i trä. Planen är att befintlig förskola rivs när den nya står klar.

Vidingehem och entreprenören Blekingerot AB planerar för byggstart efter mars 2022 med inflyttning i juni 2023.

Planen är att befintlig förskola rivs när den nya står klar sommaren 2023. När den nya förskolan är klar är kommunens ambition att all förskoleverksamhet i Braås ska samlas på två enheter: på Sjöborgsvägen och i den nya förskolan.

Senast uppdaterad: 4 februari 2022