Ombyggnation Furutåskolan

Politiska beslut har fattats om att starta ett projekteringsarbete för Furutåskolan, med inriktningen att ersätta befintliga byggnader med nya och att utöka kapaciteten för skolan.

Vad händer nu?

Den 16 maj tas det slutgiltiga beslutet för byggnation. Om förslag till beslut godkänns påbörjas arbetet omgående. Under sommaren 2023 görs förberedande arbeteten vilket även innefattar en tydlig logistik för byggtrafik, avspärrningar och säkerhet för att elever och personal ska känna sig trygga under hela byggprocessen.

När nya beslut tas och när något nytt händer i projektet publicerar vi det på denna sida.

Tidplan beslutsprocessen

  • 16 november 2022 - utbildningsnämnden beslutar om att fortsätta projekteringsarbetet för en ny Fututåskola

2023

Under våren 2023 planeras beslut om byggnation tas i flera nämnder och bolag.

  • 4 mars - ansökan om bygglov lämnas in
  • 29 mars - beslut kring byggnation tas i utbildningsnämnden
  • 2 maj - beslutas tas i kommunstyrelsen
  • 16 maj - slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige

Bakgrund

Den 20 november 2021 beslutade utbildningsnämnden att tillsammans med lokalförsörjningsavdelningen och Vöfab, starta upp ett lokalprojekt för en nybyggnation av Furutåskolan. Inriktningen för projektet är att ersätta befintliga skolbyggnader med nya och utöka kapaciteten till en F-6-skola med tre paralleller för 520 elever. Projektet omfattar även ett mottagningskök och en ny sporthall.

Om alla politiska beslut tas enligt plan beräknas den nya skolan vara färdig och tillträdbar höstterminen 2025. Sporthallen beräknas stå klar under år hösten 2026.

Senast uppdaterad: 1 juni 2023