Handel och kontor i Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i Växjö centrum till Norra Bergundasjön. Här planerar vi för bland annat handel, service och kontor i hela området med byggnation i olika etapper. Hela området planeras vara klart 2031.

Crossways Växjö

Crossways Växjö är ett konceptet som Växjö kommun valt för utveckling av området Bäckaslöv. Skanska driver projektet, i samarbete med Södra och Combitech. De ska ihop med arkitekterna Sandell Sandberg och Wingårdhs samt Riksidrottsförbundet och Stiftelsen Alfons Åberg skapa en hållbar och smart stadsdel med målet att knyta till sig ännu fler aktörer.

I fokus står en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats där människor, näringsliv, offentlig verksamhet och akademi möts.

Projektet vill skapa:

  • En mötesplats som knyter samman staden och skapar kontakt mellan människor, offentlig verksamhet, näringsliv och akademi.
  • Nya samarbeten och attraktiva lösningar för att lösa gemensamma utmaningar på resurseffektiva sätt, samtidigt som utmaningarna i FN:s 17 globala mål möts.
  • Digitala möjligheter för att nå ytterligare en dimension av närhet och nätverkseffekter som skapas när idéer och affärer skalas upp, för såväl lokala som globala aktörer.
  • Hållbara och klimatneutrala lösningar med skogen som en nyckelspelare.

Projektet Crossways Växjö Länk till annan webbplats. planerar starta byggnation under 2023 på tomten vid Söderledens cirkulationsplats i Växjö.

Verksamhetslokaler

Nu pågår en markanvisning inför byggnation av bostäder och verksamhetslokaler.

Bäckaslövsesplanaden (byggnation pågår)

Bostäder

5G

Ny grundskola och förskola (förskolan planeras vara klar 2026)

Ny områdespark (planerad byggstart 2022)

Särskilt boende för äldre (planerad byggstart 2026)

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 10 mars 2022