Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Sjöudden

Sjöudden ligger i nordvästra Växjö vid Helgasjön. Här planeras det för 230 bostäder, en förskola och verksamheter som café, restaurang, kontor och galleri.

Projektet är vilande

Vi har ännu inte börjat arbeta med en detaljplan för området. Detta för att vi har många andra projekt igång som prioriteras först.

Närheten till vattnet, koloniområdet Bastanäs, biodlingen och natur är värden som utmärker sig för området och kvaliteter vi kommer att ta tillvara på i framtidens Sjöudden.

Det finns ett planprogram för området som godkändes sommaren 2014 och som kommer att vara underlag för den detaljplan som framöver kommer att tas fram.

Planprogrammet grundar sig på planeringskontorets och Arken arkitekters tidigare skissarbete och workshops med boende och andra intressenter i området. I förarbetet har vi gjort utredningar i kulturmiljö och naturinventering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer