Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Campusutveckling

Vi arbetar med att att utveckla campus, Videum Science Park, Sigfridsområdet och Brände udde till attraktiva kunskapsmiljöer som kan locka företag att etablera sig och utvecklas i Växjö.

Campusplan - lämna synpunkter senast 9 oktober

Växjö kommun och Linnéuniversitetet håller på att ta fram en ny campusplan som ska peka ut riktningen för den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö. Campusplanen, som ska vara klar under hösten 2020, ska ge riktning åt den fortsatta fysiska utvecklingen. Ett exempel skulle kunna vara att skapa nya mötesplatser eller extra satsningar på ett specifikt område.

I projektet kommer man att ha dialog med såväl studenter och berörda verksamheter som med medarbetare på universitetet för att se bland annat vad de tycker att en bra fysisk kunskapsmiljö är. Man kommer även att ta in input nationellt och internationellt för att se hur andra campus arbetar.

Campusplanens fyra utvecklingsområden

Sammantaget finns fantastiska möjligheter för Linnéuniversitetet att till större del utvecklas som en del av staden. Här finns möjligheter att skapa och stärka synergieffekter mellan olika verksamheter runt Trummen. Här kan vi skapa nya innovativa, attraktiva kunskapsmiljöer för att stärka och manifestera Trummen som hjärtat i Europas grönaste stad.

Trummen är trots sitt centrala läge i Växjö en undanskymd plats. De västra delarna har successivt vävts in i staden genom Linnéuniversitetets expansion och trähusbyggnationen i Välle Broar. Den östra sidan av sjön är fortfarande en relativt outnyttjad del av staden. Närheten till den rättspsykiatriska avdelningen på Sigfridsområdet och Sandviks verksamhetsområde har påverkat hur Växjöborna kan nyttja denna del av staden. Träbron över Skirviken och promenadslingan runt sjön har bidragit till att allt fler upptäcker de fina miljöerna.

Linnéuniversitetets campus i Växjö är ett väldefinierat och innehållsrikt område med bostäder, universitetets verksamheter, science park och service. Campusområdet har bidragit starkt till att universitetet etablerat sig som ett av de starkaste i Sverige. När högskolan en gång etablerades låg den långt utanför centrum. I takt med att staden växer och blir tätare minskar det mentala avståndet.

Campusutveckling sedan 1999

Vi som arbetar med campusutveckling är markägare runt Trummen och Linnéuniversitetet. Markägare är:

Gruppen fortsätter ett arbete som startade 1995 då det första campusprogrammet formulerades. Sedan dess har mycket hänt. De gemensamma programmen och planerna finns att läsa längre ned på denna sida. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020
Växjö växer