Hovshaga centrum/Hovsdal

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här byggs bostäder i olika former.

Om Hovshaga centrum/Hovsdal

Projektet är indelat i två etapper:

  • Hovshaga centrum: Området väster om Hovshaga kyrkogård.
  • Hovsdal: Området avgränsas av Norrleden i söder, befintliga villatomter på Magistervägen och Griffelvägen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för området, detaljplan för Växjö 7:10 m.fl. (Hovsdal).

På Hovshaga centrum byggs:

Trygghetsboende

Torgyta

Mellan den nya Kungsgårdsrondellen och Segerstadsvägen ska en torgyta och en anslutning till rondellen byggas. På torgytan ska det bli belysning, cykelställ och bänkar. Även nya träd ska planteras. Torgytan beräknas vara klar under vintern 2022.

Senast uppdaterad: 21 september 2022