Arenastaden

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Området kombinerar bostäder, kontor och skolor med flera större idrottsarenor för bland annat fotboll, friidrott, innebandy, gymnastik, ishockey och konståkning.

På Arenastaden planerar vi för:

400 bostäder

Pågående arbete: Ombyggnation av västra parkeringen

Under våren bygger vi om den västra parkeringen vid Vida arena (visa på karta Länk till annan webbplats.). Efter ombyggnationen kommer området att vara en trevligare och tryggare entré till Arenastaden med:

 • fler parkeringsplatser
 • plats för bussuppställning
 • hämta/lämna-plats
 • separerad gång- och cykelinfart.

Påverkan

Parkeringen och området intill stängs av för parkering och all trafik. Det går inte att passera mellan Vida Arena och avstängningen. Vi hänvisar till de närliggande parkeringarna vid Owe Jonssons väg och Hejaregatan.

Hitta fler kommunala parkeringar i vår parkeringskarta Länk till annan webbplats.

Utrymningsvägar från Vida arena och träningshallen kommer att hållas öppna under hela ombyggnationen.

När

Arbetet påbörjas den 15 april 2024 och beräknas vara helt färdigt under hösten.

I slutet av juli tas avstängningen bort från parkeringen och det öppnas en en gångväg förbi Vida Arena.

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mikael Johansson via Växjö kommuns kontaktcenter.

Vision för Arenastaden

Arenastaden i Växjö ska:

 • vara en plats som bidrar till ökad folkhälsa, som stärker idrottens utvecklingsmöjligheter och Växjö kommuns attraktionskraft
 • vara en viktig målpunkt för idrott i en levande och trygg stadsdel
 • utgöras av en inspirerande, trygg och säker miljö som främjar idrott, fysisk aktivitet, rörelserikedom och aktivitet året runt
 • vara inbjudande och representativ för Växjös idrottsnav
 • vara möjligheternas centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang
 • vara en plats med aktörer och människor som verkar för god sammanhållning, samarbete och framåtanda
 • en plats där det finns goda möjligheter till sociala sammanhang
 • ge goda förutsättningar för bredd- och elitidrott samt för olika former av evenemang och lägerverksamhet.

Ny områdespark - Stig Svenssons park

Stig Svenssons park är en central mötesplats som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Här finns en lekplats, en mindre bollplan och en hinderbana. Det är en plats där väntande föräldrar och syskon kan samlas och aktivera sig, men även en plats där föreningsidrotten kan ha uppvärmning och träningar. Parken är placerad mellan konstgräsplanerna och det nya bostadsområdet längs med Hejaregatan.

Ny busshållplats vid Hejaregatan

För ökad kapacitet och bättre upplevelse för dig som resenärer har Växjö kommun, under hösten 2020, byggt om busshållplatsen vid Samarkand.

Kontor

ArtOn24 har byggt en kontorsbyggnad i två etapper på Arenastaden. Hyresgästen Fortnox flyttade in i början av 2017, samt i januari 2020. Det nya huset byggs bredvid nuvarande kontor och länkas samman genom en inglasad passage. 

ICON

APPs Properties Länk till annan webbplats. har byggt ICON Växjö med 20 våningar. ICON Växjö innehåller Växjö Fria Gymnasieskola, frisör och barberare, kontorslokaler, 260 bostäder, reception och café, spa och gym, takterrass, skybar, konferensrum samt lägenhetshotell. Byggnaden blev klar för inflytt i oktober 2018 medan bland annat skybaren öppnade våren 2019.

Hybridgräsplan

En hybridgräsplan har byggts i Arenastaden. Hybridgräsplanen gör att man kan använda planen under en längre säsong.

Klätterhall

Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, har byggt en klätterhall i Idrottshuset.

Gator

Sjukampsvägen och Gymnastikvägen är två nya gator som går från Hejaregatan och in i området för att göra det ännu lättare att nå Arenastaden.

Senast uppdaterad: 12 april 2024