Arenastaden

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Idag finns det flera arenor på området för bland annat hockey, fotboll och innebandy. Under kommande år kommer det att byggas fler bostäder i området.

På Arenastaden planerar vi för:

400 bostäder

Sjukampsvägen och Gymnastikvägen är två nya gator som går från Hejaregatan och in i området för att göra det ännu lättare att nå Arenastaden. Sjukampsvägen är öppen för trafik.

Stig Svenssons park

Stig Svenssons park kommer att bli en central mötesplats som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Här kommer det finnas en mindre bollplan och en hinderbana. Parken beräknas vara klar hösten/vintern 2022.

Om Arenastaden

Arenastaden är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet för att sporten ska möta vardagen och akademin. Arenastaden i Växjö ska vara ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang samt skapa möten mellan människor.

Ny busshållplats vid Hejaregatan

För ökad kapacitet och bättre upplevelse för dig som resenärer har Växjö kommun, under hösten 2020, byggt om busshållplatsen vid Samarkand.

Kontor

ArtOn24 har byggt en kontorsbyggnad i två etapper på Arenastaden. Hyresgästen Fortnox flyttade in i början av 2017, samt i januari 2020. Det nya huset byggs bredvid nuvarande kontor och länkas samman genom en inglasad passage. 

ICON

APPs Properties Länk till annan webbplats. har byggt ICON Växjö med 20 våningar. ICON Växjö innehåller Växjö Fria Gymnasieskola, frisör och barberare, kontorslokaler, 260 bostäder, reception och café, spa och gym, takterrass, skybar, konferensrum samt lägenhetshotell. Byggnaden blev klar för inflytt i oktober 2018 medan bland annat skybaren öppnade våren 2019.

Hybridgräsplan

En hybridgräsplan har byggts i Arenastaden. Hybridgräsplanen gör att man kan använda planen under en längre säsong.

Klätterhall

Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, har byggt en klätterhall i Idrottshuset.

Senast uppdaterad: 7 december 2022