Ingelstad centrum

Fastighetsägare i Ingelstad centrum har märkt en ökad efterfrågan på bostäder i Ingelstad och vill därmed utveckla centrum med bland annat fler bostäder.

Vidingehem, Djurle Industri AB, Bengtsgård Fastighets AB och Växjö kommun har skrivit ett samverkansavtal och nu arbetar man med att ta fram en ny detaljplan för Ingelstad centrum.

Förslaget var ute på samråd till och med den 2 maj 2021.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022