Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Villatomter i Gemla

Gemla ligger mellan Alvesta och Växjö stad, vid Helige å.

I Gemla planerar vi för 26 nya villatomter och två tomter med flerbostadshus, för att skapa möjlighet för fler att kunna flytta till Gemla. I området finns flera gångstigar och ett större grönområde.

Byggnation av området planeras påbörjas efter sommaren 2021 och tomtvisning sker under senhösten 2021. Villatomterna kommer att säljas via den kommunala tomtkön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020