Räppe, nytt akutsjukhus

Region Kronoberg meddelade i juni 2023 att ekonomiska förutsättningar sätter stopp för bygget av nytt sjukhus i Räppe. De ska istället fortsätta utreda bygge vid Centrallasarettet Växjö – där investeringen kan göras i etapper. Vad som nu händer med tomten i Räppe är inte bestämt.

Visionsbild över akutsjukhuset i Räppe

Bakgrund

I mars 2022 fattade Region Kronoberg beslut om att investera i ett nytt sjukhus i Räppe. Växjö kommun ansvarar för detaljplaneprocessen. Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden i oktober 2021 och den fick laga kraft 8 maj 2023. Region Kronoberg meddelade den 8 juni 2023 att ekonomiska förutsättningar sätter stopp för bygget av nytt sjukhus i Räppe.

Region Kronobergs webbplats om det nya sjukhuset Länk till annan webbplats. kan du följa projektet.

Området i Räppe består av fastigheterna Rimfrosten 1, Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1.

Varför Räppe?

Viktiga kriterier för valet av aktuell tomt för sjukhuset har varit:

  • möjligheten till 12-15 hektar mark,
  • att det finns närhet till stora vägar och till tågtrafik
  • att kunna börja byggarbete inom tre till fyra år.

En del av detaljplaneprocessen är att bestämma vilka ytor som krävs för sjukhusbyggnaden och för den nya infrastrukturen så att alla transporter till och från platsen fungerar.

Karta över området där nytt akutsjukhus föreslås byggas

Karta över området och fastigheterna Rimfrosten 1, Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024