Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här planeras det för bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en ny vårdcentral.

Projektet är indelat i två etapper där bygget av första etappen pågår. Den första etappen består av kvarteret Skärvet som ligger i östra delen av området. Region Kronoberg nya vårdcentral öppnade i december 2017 och samtidigt blev Växjöbostäders hyresrätter klara för inflyttning. Sedan sommaren 2017 driver Humana ett särskilt boende för äldre på tomten. Just nu pågår Skanska byggnation av bostadsrätter där den första inflyttningen sker under 2019.

Detaljplanen för andra etappen av Bäckaslöv vann laga kraft september 2017. Fullt utbyggd beräknas Bäckaslöv innehålla cirka 1200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1000 elever. Just nu pågår upphandlingen för en esplanad som ska gå från Storgatan väster om Arenastaden till Söderleden och igenom den nya stadsdelen. Anläggningsentreprenaden planeras att starta i juni 2019. Esplanaden byggs etappvis och kommer stå helt klar i maj 2021.

Markanvisningstävling för Bäckaslöv etapp 2

Just nu pågår det en markanvisningstävling för de första två tomterna på Bäckaslöv, på den tomt där tekniska förvaltningens förrådsverksamhet tidigare låg. Tomterna är på cirka 25 000 kvadratmeter respektive 15 000 kvadratmeter och ligger strategiskt placerade invid Söderleden där den nya stadsgatan Bäckaslövs Esplanad byggs 2019-2021. Tomterna bildar entré till den nya stadsdelen och här finns möjligheten att utveckla en attraktiv blandning av kontor handel och idrotts- och kulturlokaler

Tidplan för tävlingen:

December 2018: aktörer lämnar in sin intresseanmälan
April 2019: Växjö kommun ger besked om vilka som går vidare i tävlingen
Oktober 2019: aktörerna lämnar in sitt slutgiltiga förslag
Våren 2020: De aktörer som valts ut kan tillträda respektive tomt.

Bäckaslöv vision etapp 2

Vår vision av framtidens Bäckaslöv (etapp 2). Bild: Mandaworks

Skanska bygger 64 bostadsrätter på kvarteret Skärvet

Skanska bygger nu den första av totalt 120 lägenheter i kvarteret Skärvet. Den första etappen innehåller 64 bostadsrätter i storlek två till fyra rum och kök. Husen varierar i höjd och blir fyra våningar med en park i mitten. Inflyttning sker september 2019 till februari 2020. Utöver bostäderna har de i området byggt ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter. Boendet, som ägs och drivs av Humana, invigdes i september 2017.

Läs mer om projektet på Skanskas webbplats.länk till annan webbplats

Skanska bostäder Skärvet

Skanska bygger bostadsrätter på kvarteret Skärvet. Inflyttning sensommaren 2019.

Cartagena bygger 40 hyresrätter på kvarteret Skärvet

I juni 2018 blev Cartagenas 40 hyreslägenheter inflyttningsklara. Lägenheterna är svanenmärkta och i storlek två till tre rum och kök.

Läs mer om projektet på Cartagenas webbplats.länk till annan webbplats

Cartagena bygger hyresrätter i kvarteret Skärvet.

Cartagena bygger hyresrätter i kvarteret Skärvet. Inflyttning i juni 2018.

Bullerskärm längs med järnvägen - färdigbyggt

Skanska har byggt en bullerskärm längs med järnvägen för att skydda kommande bostadskvarter mot buller från tågtrafiken. Skärmen är cirka 4 meter hög och 200 meter lång. Skärmen blev klar vintern 2017.

Förskolan Saga - färdigbyggt

Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab, har byggt en ny förskola på området i två våningsplan. Förskolan har tio avdelningar med plats för 200 barn. Här finns ett eget tillagningskök som även lagat mat till andra förskolor. Förskolan blev klar december 2017.

3D-modell av förskolan Saga med byggnaden i bakgrunden och lekande barn i en lekpark i förgrunden.

Förskolan Saga i Bäckaslöv öppnades januari 2018.

40 hyresrätter och en vårdcentral - färdigbyggt

Växjöbostäder har byggt en ny vårdcentral för Region Kronobergs räkning och 40 egna hyresrätter och dessa invigdes i december 2017.

Växjöbostäder hyresrätter och vårdcentral Skärvet

Vårdcentralen blev klar sommaren 2017 och hyresrätterna blev inflyttningsklara vintern 2017.

Bakgrund och fakta om projektet

Bäckaslöv ligger som en kil i Växjö med sin spets i Växjö centrum och sin bas ut mot Norra Bergundasjön. Området var tidigare ett militärt övningsområde men när regementet lades ner 1992 fick kommunen tillbaka området. 2002 var Bäckaslöv kommunens bidrag i Europan 6, vilket är en europeisk arkitekttävling för unga arkitekter. Det vinnande förslaget för området ritades av QPG Arkitekter från Göteborg. Tillsammans med kommunen utvecklades sedan Bäckaslövsvisionen som innehåller idéer om hur Växjö stad successivt ska kunna förtätas längs med järnvägen, från Växjösjön i öster till Norra Bergundasjön i väster. I Bäckaslöv planeras för närhet mellan människor, såväl genom boende som genom service och kultur. Här är nära till naturen och andra grönområden, vilket ger bra förutsättningar för en stadsmiljö med hög livskvalitet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Trafik och stadsplanering