Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här finns bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en ny vårdcentral.

Illustrationsbild över bostäder i Bäckaslöv.

I Bäckaslöv planerar vi för närhet mellan människor, såväl genom boende som genom service och kultur. Här är nära till naturen och andra grönområden, vilket ger bra förutsättningar för en stadsmiljö med hög livskvalitet.

Projektet är indelat i två etapper där bygget av första etappen pågår. Den första etappen består av kvarteret Skärvet som ligger i östra delen av området. Bäckaslöv beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt.

Vad händer nu?

Bostäder

Skanska bygger 64 bostadsrätter där inflyttning sker successivt fram till februari 2020. Det är den första etappen av totalt 120 lägenheter i kvarteret Skärvet.

Skanskas webbplatslänk till annan webbplats

Bäckaslövsesplanaden

I januari 2020 påbörjas arbetet med Bäckaslövsesplanaden - en ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i den nya stadsdelen. Trafiken kommer att ledas om till och med november 2020 via en temporär väg genom området. Bäckaslövsesplanaden kommer att stå helt klar senhösten 2021.

Bäckaslövsesplanaden

Omledningsväg (trafiken kommer att ledas om enligt den blå markeringen)

Karta över Bäckaslövs esplanads sträckning.

Illustrationsskiss över Bäckaslövsesplanaden.

Markavisning "Infanteriet 1"

I december 2017 påbörjades markanvisningstävlingen för Infanteriet 1 (cirka 15 000 m2). Tomten ligger direkt väster om cirkulationsplatsen vid Söderleden och hyste tidigare tekniska förvaltningens förrådsverksamhet. Samtal med intressenter som visat intresse pågår. Därefter kommer vi att skriva markanvisningsavtal.

”Bäckaslöv 1” - en ny plats för rekreation-, kontors- och näringsverksamhet

Växjö kommun och Skanska har skrivit en avsiktsförklaring för en gemensam utveckling av fastigheten ”Bäckaslöv 1”. Ett första steg är att lägga fast en gemensam målbild med fokus på hållbarhet och innehåll med konceptet ”Tillsammans Växjö”. ”Tillsammans Växjö” bygger på att man med klimatneutralitet i fokus och i samverkan ska utveckla både den fysiska och digitala platsen där människans behov står i centrum.

Avsiktsförklaring mellan Växjö kommun och Skanska

Vad har hänt inom etapp 1?

Vårdcentral

Sedan december 2017 finns Region Kronobergs vårdcentral Skärvet i området.

Bostäder

Växjöbostäder har byggt 40 hyresrätter som var inflyttningsklara i december 2017.

Cartagena har byggt 40 hyresrätter och var inflyttningsklara i juni 2018.

Cartagenas webbplatslänk till annan webbplats

Särskilt boende för äldre

Sedan sommaren 2017 driver Humana ett särskilt boende i området.

Humanas webbplatslänk till annan webbplats

Förskolan Saga

Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab, har byggt en förskola med plats för 200 barn.

Bäckaslöv ligger som en kil i Växjö med sin spets i Växjö centrum och sin bas ut mot Norra Bergundasjön. Området var tidigare ett militärt övningsområde men efter att regementet lades ner 1992 äger kommunen området. 2002 var Bäckaslöv kommunens bidrag i Europan 6, vilket är en europeisk arkitekttävling för unga arkitekter. Det vinnande förslaget för området ritades av QPG Arkitekter från Göteborg. Tillsammans med kommunen utvecklades sedan Bäckaslövsvisionen som innehåller idéer om hur Växjö stad successivt ska kunna förtätas längs med järnvägen, från Växjösjön i öster till Norra Bergundasjön i väster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Trafik och stadsplanering