Historiska bilder

Växjö stationsområde byggdes på 1870-talet för en stad med knappt 4 000 invånare. Sedan dess har staden vuxit och mycket har förändrats på resans gång. Här är några stopp på vägen. 

Alla bilder på den här sidan kommer från Smålands museums samlingar i Växjö. 

1880. Kungsgatan söderut mot järnvägsstationen. Stortorget är tillsynes tomt men i stadshotellet är det full ruljans av gäster som kommer och går. Fotograf: Hanna Forthmeiiers ateljé.

1900. Utsikt över järnvägsbron/gångbron från sydväst. Fotograf: okänd.

1905. Människor sover. Det är en tidig morgon i Växjö men stadens unionsflagga är hissad. Kanske är det en stor dag som stundar? Bakom stationen syns husen vid Norra järnvägsgatan (kvarteret Linné). Fotograf: Nils Danckwardt.

1900-1910. Vy över bangården väster om Växjö järnvägsstation. I bakgrunden ser vi Norra järnvägsstationen. Fotograf: Hanna Forthmeiiers ateljé.

1910. Vy från järnvägsbron över dåvarande parken vid Vita Villan. Notera att linnetyget fick torka torrt på granhäcken som avgränsade parken mot järnvägen. Fotograf: Nils Danckwardt.

Runt 1912 låg röken som ett dis över söder. Fotograferat från domkyrkotornet mot Norra Järnvägsgatan. I bakgrunden syns bland annat Småland museum. Fotograf: Betty Larson.

1912. Vy av Norra Järnvägsgatan österut, i korsningen mot Klostergatan. Systembolaget låg länge i det vita huset i förgrunden. Till höger ser du träden längs stationssidan. Fotograf: Betty Larsons eftr. Ivan Persson.

Slutet av 1930-talet på Norra Järnvägsgatan österut. Fotograf: Anna Bloms ateljé.

1940. Vy över Södra Järnvägsgatan västerut, från korsningen mot Värendsgatan. Fotograf: Yngve Andersson.

Södra Järnvägsgatan

1946. Kolonibarnen är spända av förväntan inför sommarlägret på Skrea. I bakgrunden syns gångbron över järnvägen. Fotograf: Yngve Andersson.

1949. Deltagare i en nordisk orienteringstävling har samlats på perrongen. I bakgrunden syns dåvarande järnvägsbron. Fotograf: Yngve Andersson.

1956. Vy från gångbron över järnvägen. Till höger ser du Växjö järnvägsstation och till vänster fastigheter längs Norra Järnvägsgatan. Fotograf: Inga Walde.

1959. Vy över ett soligt Växjö en sensommardag från gångbron mot Växjö domkyrka. I förgrunden syns järnvägsstationen med stationshuset och bangården och till vänster skymtar en del av husen på Norra Järnvägsgatan. Fotograf: Inga Walde.

Nu bygger vi för framtiden

I Växjö växer nu ett levande stationsområde med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en stad med 100 000 invånare.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 5 juni 2023