Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här finns det planer på att bygga 700 bostäder och en skola.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-07-25.

Projekteringen av Telestadshöjden kommer att påbörjas under hösten 2019.

Kommunen kommer att utföra projekteringen och utbyggnaden av gator och VA-ledningar och därtill färdigställa cirka 40 villatomter på egen mark. Därutöver det är det Skanska som kommer att bygga resterande bostäder och en ny skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019
Trafik och stadsplanering