Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här finns det planer på att bygga 700 bostäder och en skola.

Det är Skanska som äger den största delen av den byggbara marken men Växjö kommun kommer, med start i sommar 2020, att börja bygga ut vatten- och avloppsledningar samt gator i västra delen av området. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper, varav den första etappen förväntas vara klar i början av 2022.

Vad kommer att hända i området?

Cirkulationsplats på Torparvägen

För ökad säkerhet och bättre trafikflöde kommer kommunen att bygga en ny cirkulationsplats på Torparvägen, vid korsningen in mot Seglarvägen. Den nya huvudgatan genom Telestadshöjden kommer att ansluta mot cirkulationsplatsen från söder. Arbetet startar den 14 september och kommer att vara klart i december 2020. Under tiden leds trafiken på Torparvägen om via en tillfällig väg. Följ skyltningen på plats.

Bostäder

Kommunen kommer att färdigställa cirka 40 villatomter. Dessa villatomter kommer att säljas med krav på medverkan i den kommunala tomtkön. Tomterna beräknas komma ut till försäljning hösten 2021.

Skanska och BoKlok kommer att bygga bostäder på Telestadshöjden i flera etapper. De första bostäderna kommer att byggas av BoKlok. BoKlok kommer att bygga ett kvarter med 48 lägenheter samt 19 rad-, par- och kedjehus i det nya bostadsområdet. Säljstarten för båda dessa projekt är planerad till i början av juni 2020. Inflyttning kommer att ske hösten 2021.

Skola, förskola och idrottshall

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med Skanska om byggnation av en ny skola med planerad öppning till starten av läsåret 2022/23. Skolan planeras att bli en tvåparallellig grundskola med årskurserna F-9 och fritids som när den är fullt utbyggd kommer att ha cirka 600 elever.

Skolan är cirka 5 400 kvadratmeter fördelat på fyra våningar. I anslutning till skolan kommer även en förskola och en idrottshall att byggas. Byggstart är planerad till sommaren 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2020
Trafik och stadsplanering