Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hovshaga centrum

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här planeras det för bostäder, en ny förskola och en pumptrack-bana.

Projektet är indelat i två etapper:

  • Hovshaga centrum: Området väster om Hovshaga kyrkogård och den första etappen i projektet.
  • Hovsdal: Området avgränsas av Norrleden i söder, befintliga villatomter på Magistervägen och Griffelvägen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för området, som i nuläget är överklagad. Läs mer om detaljplanearbetet här.

Tävlingar om fortsatta byggprojekt på området

Kvarteret Soluppgången

Den ena tävlingen omfattar ett kvarter som heter Soluppgången där det ska byggas en förskola i privat regi för 120 barn. Det är möjligt att kombinera bygget av förskolan med bostäder. Just nu pågår tilldelning.

Här kan du läsa mer om tävlingen. 

Kvarteren Solnedgången och Skymningen

Den andra tävlingen omfattar kvarteren Solnedgången och Skymningen. Här finns det möjlighet att bygga bostäder i form av bland annat trygghetsboende i upp till fyra våningar. För båda kvarteren gäller att mindre områdesknuten verksamhet och service är tillåten. Just nu pågår steg 2.

Här kan du läsa mer om tävlingen.

Pumptrack-bana i Hovshaga centrum

Under december 2017 har företaget Trail Solution byggt en pumptrack-bana söder om de nya husen längs med Björksätravägen och norr om de befintliga punkthusen vid Segerstadsvägen. Banan är 600 kvadratmeter och ambitionen är att det blir en gemensam samlingsplats för alla åldrar. Här ska du kunna öva balans, utveckla din teknik och förbättra ditt självförtroende på cykeln. Banan ska nu asfalteras och beräknas klar våren 2018.

Vad är en pumptrack-bana?

En pumptrack är ett område som formats med mindre kullar och sluttade kurvor för att cykla i. I en pumptrack är tanken att du med några tramptag på cykeln ska kunna använda din kroppstyngd och din teknik till att samla fart och kraft för att att åka (”pumpa”) dig igenom en slinga i parken. Det finns ingen bestämd bana, utan du kan själv välja vilken väg du vill cykla.

Flera personer cyklandes på kullar och sluttade kurvor i marken.

Foto: Trail Solution.

GBJ bygg bygger 36 lägenheter i Hovshaga

GBJ bygg bygger bostadsrätter med uteplatser och takträdgård. Det blir loftgångshus med 24 lägenheter, 8 parhus i två plan och 4 kedjehus i två plan. Totalt blir det 36 lägenheter om 2 till 5 rum och kök mellan 65 och 114 kvadratmeter. Inflyttningsklart 2018.

Läs mer om projektet på GBJs webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av två lägenhetsbyggnader med balkonger.

GBJ bygg bygger bostadsrätter i Hovshaga centrum.

SverigeBoGården bygger 24 lägenheter i två våningar

SverigeBoGården planerar att bygga 24 lägenheter i två våningar med 4 lägenheter per hus. Det blir lägenheter om två till fyra rum och kök med rymliga balkonger och stora uteplatser. Inflyttning våren 2018. 

Läs mer om projektet på SverigeBoGårdens webbsida.länk till annan webbplats

En röd, en vit och en gul byggnad med trädgårdar, balkonger och fotgängare.

SverigeBoGården bygger bostadsrätter med inflyttning våren 2018.

Ereim bygger 24 bostadsrätter

Ereim bygger 24 bostadsrätter i form av par- och radhuslägenheter. Lägenheterna kommer att bli på fem rum och kök. Här kommer det att finnas utrymme för gemensamma sociala aktiviteter, både ute och inne. Bygget beräknas starta våren 2017.

Läs mer om projektet på Ereims webbsida.länk till annan webbplats

Väg med fotgängare och röda par- och radhus utmed vägen.

Eriem bygger 24 stycken bostadsrätter i par- och radhusform.

Cartagena bygger 28 hyresrätter i Hovshaga

Cartagena planerar att bygga 28 stycken hyresrätter. Bostäderna kommer att bli två till fyra rum och kök. Beräknad inflyttning sommaren 2018.

Läs mer om projektet på Cartagenas webbsida.länk till annan webbplats

Cartagena 

Cartagena bygger 28 stycken hyresrätter i Hovshaga centrum.

Gullmanders arkitekter och ingenjörer bygger äganderätter

Gullmanders arkitekter och ingenjörer planerar att bygga 6 stycken radhus med äganderätt. Det betyder att du äger din egen lägenhet, inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt. Det innebär att du till exempel kan sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut den, precis som ett egnahem. Bostäderna kommer att bli fem rum och kök.

Läs mer om projektet på Fastighetsbyråns webbsida.länk till annan webbplats

Sex stycken radhus i olika färger i snömiljö.

Gullmanders arkitekter & ingenjörer planerar att bygga radhus med äganderätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Trafik och stadsplanering