Hovshaga centrum

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här kommer det att byggas bostäder, en ny förskola och en pumptrack-bana.

Projektet är indelat i två etapper:

  • Hovshaga centrum: Området väster om Hovshaga kyrkogård och den första etappen i projektet.
  • Hovsdal: Området avgränsas av Norrleden i söder, befintliga villatomter på Magistervägen och Griffelvägen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Läs mer om detaljplanearbetet här.

Cirkulationsplats i Hovshaga centrum

Under våren och sommaren 2019 bygger vi en cirkulationsplats i Hovshaga centrum vid korsningen Kungsgårdsvägen – Pomonavägen. Vi skapar en tillgänglig och trafiksäker överfart för både gående, cyklister och biltrafik och en mer attraktiv centrumkärna i Hovshaga. Ytan för busshållplatserna kommer att bli mer funktionella, tillgänglighetsanpassade och förses med väderskydd både för resenärer och cyklar. Korsningen Kungsgårdsvägen – Pomonavägen kommer att stängas av för biltrafik helt eller delvis under projektet. Mer information om aktuella trafikstörningar i området finns på www.vaxjo.se/trafikstorningar. Cirkulationsplatsen kommer att vara färdig i oktober 2019.

Omledningsväg för cyklister under arbetet med cirkulationsplatsen

Bild över hur cyklister omleds under arbetet med att bygga cirkulationsplats i Hovshaga centrum

Pumptrack-bana i Hovshaga centrum

Under 2017 byggde företaget Trail Solution en pumptrack-bana på uppdrag av Växjö kommun. Banan ligger söder om de nya husen längs med Björksätravägen och norr om de befintliga punkthusen vid Segerstadsvägen. Den är 600 kvadratmeter och ambitionen är att det blir en gemensam samlingsplats för alla åldrar. Här ska du kunna öva balans, utveckla din teknik och förbättra ditt självförtroende på cykeln. Pumptrack-banan invigdes i september 2018.

Vad är en pumptrack-bana?

En pumptrack är ett område som formats med mindre kullar och sluttade kurvor för att cykla i. I en pumptrack är tanken att du med några tramptag på cykeln ska kunna använda din kroppstyngd och din teknik till att samla fart och kraft för att åka (”pumpa”) dig igenom en slinga i parken. Det finns ingen bestämd bana, utan du kan själv välja vilken väg du vill cykla.

Flera personer cyklandes på kullar och sluttade kurvor i marken.

Foto: Trail Solution.

Skanska bygger förskola och hyresrätter

Skanska kommer att bygga en förskola och 60 hyresrätter på kvarteret Soluppgången. Lägenheternas storlek kommer att vara mellan 1 och 4 rum och kök men med tyngdpunkt på 2 och 3 rum och kök. Förskolan kommer drivas i privat regi med plats för 120 barn. Planerad inflyttning beräknas höst/vinter 2020.

Läs mer om Skanska på deras webbplatslänk till annan webbplats. (information om projektet kommer inom kort)

Sterner Stenhus bygger nytt trygghetsboende

Sterner Stenhus vann markanvisningstävlingen för att bygga ett trygghetsboende på kvarteren Solnedgången och Skymningen. Kvarteren ligger mellan Kungsgårdsvägen och Hovshaga kyrkogård. Här planerar de att bygga 98 hyresrätter i storleksordning två till fyra rum och kök för seniorer inom Växjö kommun. Bostäderna byggs i trä och ha inglasade balkonger som kommer att bilda orangerier för odling. Planerad byggstart beräknas ske sommaren 2019 och inflyttning under vintern 2020.

Läs mer om Sterner Stenhus på deras webbplats.länk till annan webbplats (information om projektet kommer inom kort)

Trygghetsboende Hovshaga centrum

Sterner Stenhus bygger trygghetsboende i Hovshaga centrum. Ilustration: Detail Group

GBJ bygg bygger 36 lägenheter i Hovshaga - färdigbyggt

GBJ bygg har byggt bostadsrätter med uteplatser och takträdgård. Det är loftgångshus med 24 lägenheter, 8 parhus i två plan och 4 kedjehus i två plan. Totalt är det 36 lägenheter om 2 till 5 rum och kök mellan 65 och 114 kvadratmeter.

3D-modell av två lägenhetsbyggnader med balkonger.

GBJ bygg bygger bostadsrätter i Hovshaga centrum.

SverigeBoGården bygger 24 lägenheter - färdigbyggt

SverigeBoGården har byggt 24 lägenheter i två våningar med 4 lägenheter per hus. Det är lägenheter om två till fyra rum och kök med rymliga balkonger och stora uteplatser.

En röd, en vit och en gul byggnad med trädgårdar, balkonger och fotgängare.

SverigeBoGården bygger bostadsrätter med inflyttning våren 2018.

Ereim bygger 24 bostadsrätter - färdigbyggt

Ereim har byggt 24 bostadsrätter i form av par- och radhuslägenheter. Lägenheterna är på fem rum och kök.

Väg med fotgängare och röda par- och radhus utmed vägen.

Eriem bygger 24 stycken bostadsrätter i par- och radhusform.

Cartagena bygger 28 hyresrätter i Hovshaga - färdigbyggt

Cartagena phar byggt 28 stycken hyresrätter. Bostäderna är två till fyra rum och kök.

Cartagena 

Cartagena bygger 28 stycken hyresrätter i Hovshaga centrum.

Gullmanders arkitekter och ingenjörer bygger äganderätter - färdigbyggt

Gullmanders arkitekter och ingenjörer har byggt 6 stycken radhus med äganderätt. Det betyder att du äger din egen lägenhet, inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt. Det innebär att du till exempel kan sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut den, precis som ett egnahem. Bostäderna är fem rum och kök.

Sex stycken radhus i olika färger i snömiljö.

Gullmanders arkitekter & ingenjörer planerar att bygga radhus med äganderätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2019
Trafik och stadsplanering