Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Bergkvara 6:26 med flera (Bredvik)

Vi har gjort en ny detaljplan för Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik), Räppe i Växjö kommun. Detaljplanen vann laga kraft 2014-01-09.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen att möjliggöra en utbyggnad av bostäder med blandade typer och upplåtelseformer med tillhörande service.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan. De senast upprättade handlingarna (antagningshandlingarna) ligger överst i listan. Nederst i listan ligger diverse utredningar och bakgrundsmaterial.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer