Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett Sveriges i särklass största satsning på att bygga trähus. Det är också ett långsiktigt forskningsprojekt i samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra. Här byggs det bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder.

Projektet är indelat i olika delar:

  • Portvakten
  • Vallen
  • Pelarsalen
  • Limnologen Syd
  • Strandsnäckan
  • Framtidsvägen
  • Väludden

Väludden

Ny förskola på Väludden

Förskolan Vallviken har plats för 70–80 barn fördelat på fem avdelningar. På tomten – som består av naturmark – finns även en privat förskola. Tanken är att de båda förskolorna ska samverka i sina utemiljöer för att barnen ska ha så bra ytor som möjligt för lek och pedagogisk verksamhet.

Den nya förskolan är byggd av korslimmat trä och målet är att uppnå certifieringen miljöbyggnad, nivå Silver. Vöfab har byggt förskolan som blev klar i juni 2019. Läs mer på Vöfabs webbsida här.länk till annan webbplats

bild på rött hus med träd och gunga framför.

Foto: Vöfab

Tenniscenter

Södra har byggt ett tenniscenter i närheten av deras huvudkontor på Skogsudden. Hallen är byggd med så kallad passivteknik. Det betyder att det går åt mycket lite energi. Bygget kommer också att vara ett sätt för Linnéuniversitetet att studera träbyggande i forsknings- och utvecklingssyfte.

Limnologen Syd

Limnologen Syd ligger söderut längs med Teleborgsvägen. Här bygger vi fyra kvarter med hus upp till 8 våningar - totalt 600 nya lägenheter. Det kommer även att byggas en ny förskola, lekplats och stadsdelspark här.

Geometriparken

Geometriparken är en stadsdelspark som kommer att bli en mötesplats för såväl boende i området som för besökare runt Trummen. Förutom blommande buskar, träd och perenner, kommer där att vara en stor öppen gräsyta för lek och bollspel, lekplats, mindre torgytor med sittplatser, grillplatser och en större samlande torgyta mot Trummenvägen med olika sitt- och aktivitetsytor. Det genomgående temat för parken är geometriska former som gestaltas på olika sätt. I höst när parken är helt klar kommer det även att bli en toalett i parkområdet. Lekplatsen i Geometriparken öppnade i slutet av maj och de sista delarna kommer att bli klara under hösten 2019.

Illustrationsskiss över en park med träd  och en lekplats med gungor och klätterställning.

Lekplatsen står klar 2019.

Bostäder

Midroc kommer under hösten 2019 att påbörja arbetet med kvarteret Biologen. Det blir 136 nya bostäder i tre flerbostadshus, 4–8 våningar höga. Inflyttning planeras till hösten 2021. Läs mer om Midrocs projekt på deras webbsida.länk till annan webbplats

GBJ bygg bygger bostadsrätter i tre etapper. Området kommer att innehålla bostadsrätter, samtliga med hög miljöprofil. Flera av bostäderna är redan inflyttade och de resterande är inflyttningsklara 2019. Läs mer om projektet på GBJs webbsida.länk till annan webbplats

Midroc har byggt 75 stycken hyreslägenheter i kvarteret Ekologen. Bygget har stora inslag av träbyggnadsteknik och höga krav på teknisk standard, miljömedvetenhet och energieffektiva lösningar. Det uppfyller kraven för miljöbyggnad nivå silver. Lägenheterna är inflyttade. Läs mer om projektet på Midrocs webbsida.länk till annan webbplats

GBJ Bygg kommer, med start under sommaren 2019, att bygga nya bostadsrätter. Det blir fem hus i 4–7 våningar. Läs mer om GBJ Bygg på deras webbsida.länk till annan webbplats

Vallen

Vallen, ligger mellan Växjösjön och nordöstra Bergundasjön. De första husen på Vallen byggdes 2012 och nu färdigställs de sista tre radhusen.

Bostäder

Midroc har byggt flerbostadshus i två etapper. Just nu pågår den sista etappen med 46 lägenheter. Inflyttning sker vid årsskiftet 2019/2020. Läs mer om projektet på Midrocs webbsida.länk till annan webbplats

Pelarsalen

Pelarsalen ligger norr om Vallviksvägen. Här byggs det 150 lägenheter i 5–6 våningar. Kvarteret ligger i närheten av tre sjöar: Södra Berundasjön, Växjösjön och Trummen. Det är även nära till park, dagvaruhandel, förskola, grundskola och universitet.

Bostäder

Dynacon har byggt 150 bostadsrätter i flerbostadshus i sex våningar. De första bostäderna blev inflyttade 2018. Nu bygger Dynacon, tillsammans med HSB, de sista 59 bostadsrätter fördelat på två hus. Projektet kommer att vara inflyttningsklar i september 2020. Läs mer om projektet på Dynacons webbsida.länk till annan webbplats

Färdiga projekt

Arken

Växjöbostäder har byggt kvarteret Arken med 85 hyresrätter, fördelade på tre fastigheter. Lägenheterna är inflyttade. Läs mer om projektet på Växjöbostäders webbsida.länk till annan webbplats

Framtidsvägen

Växjöbostäder har byggt 248 studentbostäder på Framtidsvägen. Lägenheterna ligger ovanpå ICAs nya butik. Inflyttade hösten 2018. Läs mer om projektet på Växjöbostäders webbsida.länk till annan webbplats

Det kommunala bolaget Videum har byggt Videum Science Park med såväl traditionella kontorslokaler som moderna öppna kontorslandskap för småföretagare. Det är en mötesplats för människor, idéer och kunskap samt en plattform för nyföretagande och företagsutveckling. Läs med om Videum här.länk till annan webbplats

Strandsnäckan

Strandsnäckan ligger intill Växjösjön söder om Kampen. I området, som är färdigbyggt har GBJ byggt 42 bostadsrätter i korslaminerat massivträ. Massivträ är helt naturligt, förnybart och kan återvinnas till 100 procent.

Portvakten

Portvakten ligger precis vid Växjösjön och Trummen. Området är färdigbyggt. 2009 byggdes 64 lägenheter, med passivhusteknik, i två 8 våningshus. Husen byggdes av Växjöbostäder men har därefter sålts och gjorts om till bostadsrätter.

Limnologen

Limnologen består av fyra åttavåningshus vid sjön Trummen, mellan Linnéuniversitetet och centrum. Området är färdigbyggt och har 67 lägenheter. Bostäderna har utformats så att samtliga lägenheter får utsikt mot sjön. Lägenheterna blev klara 2009. 2010 tilldelades Limnologen Stora Samhällsbyggarpriset.

2017 togs beslut om ett nytt utökat träbyggnadsområde. Det nya området hänger ihop med Välle Broar där vår vision är ett sammanhållet trähusområde runt sjöarna. Att utveckla ett nytt bostadsområde med fokus på trä stärker Växjö kommuns möjlighet att fortsätta vara en ledande aktör inom trähusbyggnation. Förslaget innebär inte några åtgärder i nuläget utan först kommer de träbyggnadsprojekt som pågår att slutföras.

Läs mer om träbyggnadsområdet här.

Regeringen antog 2004 en nationell strategi för att göra det enklare att bygga hus i trä. Redan året efter antog Växjö kommunfullmäktige dokumentet "Mer trä i byggandet" för att på lokal nivå, tillsammans med forskning och näringsliv, verka för att utveckla användningen av trä i byggandet. Det bestämdes att Välle Broar skulle bli ett område där den moderna trästaden ska byggas.

Inom Välle broar ska det inte bara byggas trähus, det ska dessutom byggas hus med låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan. Välle broar är även ett långsiktigt forskningsprojekt med samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra.

Att bygga hus av trä är en naturlig del i det svenska samhället, inte minst tack vare att tillgången på råvara är stor. Sedan 1994 är det tillåtet att bygga högre trähus än två våningar i Sverige.

Planprogram, detaljplanerplaner och exploateringsavtal ger ramar för alla parter men det är den engagerade kompetensen och viljan att i dialog utveckla träbyggandet som utgör den gemensamma värdegrunden.

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö - den moderna trästaden. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä, vi nådde 44 procent.

Läs mer om träbyggnadsstrategin här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering