Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, vid Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde. Här utökar vi verksamhetsmarken för logistikföretag och andra företag som har intresse att etablera sig nära flygplatsen.

Samtidigt som området görs tillgängligt för företagsetableringar ses dagvattenhanteringen över för att förbättra kapaciteten. Kommunen bygger även gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt ökar tillgängligheten i form av bredare vägar.

Vad händer nu?

140 hektar ny verksamhetsmark

Nu förbereder vi för 140 hektar ny verksamhetsmark vid Nylanda, väster om flygplatsen. Läs mer om detaljplanen här.

Vill du etablera ditt företag i Nylanda?

Detaljplanen och tomtindelningen är flexibla, vilket gör att det finns möjlighet att skapa och forma en fullt ut ändamålsenlig fastighet för just sin verksamhet. Området passar många olika verksamheter, det kan vara allt från lager/logistik, kontor, industri till hotell, drivmedelförsäljning och restaurang.

I nya verksamhetsområdet finns två markägare: Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin.

Kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 eller Hovs Mark & Maskin länk till annan webbplatsför mer information.

Vad har hänt?

Företagsetableringar

I Nylanda verksamhetsområde har Postnord byggt en modern terminal, Atea har byggt ett modernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter och Micropower har byggt upp en ny produktionslinje.

Gång- och cykelvägar

Vi har byggt en gång-och cykelväg utmed vägen på den östra sidan av Nylandavägen från Öjabykrysset upp Postnord samt en ny gång- och cykelväg längst Öjabyvägen och Nylandavägen.

Breddning av väg

För ökad tillgänglighet har vi breddat del av Nylandavägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Trafik och stadsplanering