Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, öster om Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde. Här utökar vi verksamhetsmarken för logistikföretag och andra företag som har intresse att etablera sig nära flygplatsen.

Samtidigt som området görs tillgängligt för företagsetableringar ses dagvattenhanteringen över för att förbättra kapacitet. Som ett steg i ledet inför byggnationen kommer Växjö kommun att bygga gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt öka tillgängligheten i form av bredare vägar.

Följande arbeten kommer utföras inom området under 2018

1. Nylandavägen kommer att breddas och en gång-och cykelväg kommer att byggas utmed vägen. Arbetet pågår utmed Nylandavägen. I ett första skede byggs en gång- och cykelväg på den östra sidan av Nylandavägen från Öjabykrysset upp till Postnords norra infart. KLART.


2. Vatten- och avloppsledningar kommer att grävas ned utmed delar av sträckan på Nylandavägen och har påbörjats. Vatten och avloppsledningar läggs under den nya gång-och cykelvägen från Öjabykrysset till Postnord. KLART.


3. En vattenledning kommer att grävas ned från Pistolvägen till Öjabyavfarten och har påbörjats. En ny vattenledning dras från Pistolvägen och norrut för att öka vattenkapaciteten inom verksamhetsområdet. KLART.


4. Söder om Postnords tomt kommer en dagvattendamm att byggas och påbörjas i juni. En dagvattendamm används för att fördröja och rena regnvattenet. KLART.


5. En utfartsväg från Postnords fastighet kommer att byggas och påbörjas i maj. KLART


6. Öjabyvägen kommer att breddas på vissa sträckor och en ny gång – och cykelväg kommer att byggas. Bygget av den nya gång-och cykelväg längs med Öjabyvägen pågår.


7. En dagvattendamm i södra delen av planområdet, utmed Öjabyvägen, kommer att byggas. Arbetet med den södra dammen pågår.


8. Breddning av Nylandavägen utförs när lantmäteriförrättningen är klar.

PostNord bygger modern terminal

För att möta tillväxten inom logistik bygger MTA Bygg och Anläggning en ny terminal för PostNord i Växjö. Terminalen blir cirka 17 000 kvadratmeter, och kommer att kunna sortera upp till 10 500 paket i timmen. Byggnaden kommer också att fungera som distributionshubb, vilket innebär att brevbärare och chaufförer kommer att ha sin arbetsplats i den nya anläggningen. Totalt räknar PostNord med att uppåt 400 personer kommer att arbeta i terminalen. Terminalen ska hantera paket, pall och styckegods med byggstart augusti 2017.

Läs mer om projektet på Postnords webbsida.länk till annan webbplats

PostNord terminal Nylanda

PostNord bygger ny terminal. Byggstart augusti 2017.

ATEA bygger nytt recycling-, logistik- och konfigurationscenter

IT-infrastrukturleverantören Atea har beslutat att bygga ett nytt toppmodernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter i Växjö. Den nya fastigheten kommer att byggas vid Nylandavägen, i närheten av Växjö Småland Airport. Den sammanlagda ytan av lager och kontor beräknas till cirka 26 000 kvadratmeter. Idag arbetar ca 330 personer på Atea i Växjö. Beräknad inflyttning våren 2019.

Läs mer om projektet på Logistic Contractor webbplats.länk till annan webbplats

ATEA

ATEA bygger nytt recycling-, logistik- och konfigurationscenter. Inflyttning våren 2018.

Micropower startar fabrik för litiumjon-batterimoduler i Växjö


Micropower bygger nu upp en helt ny produktionslinje för batterimoduler med litiumjon-celler. Den nya batterifabriken kommer att ligga på Arabygatan i Växjö med beräknad produktionsstart i augusti. I och med satsningen nyanställer företaget ett 30-tal personer varav 15–20 kommer att arbeta i den nya fabriken och resterande vid huvudproduktionsenheten av laddenheter, som även den ligger i Växjö.

Läs mer om projektet på Micropowers webbsida.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2018
Trafik och stadsplanering