Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Uppvärmning

Fjärrvärme, vedpanna, pelletspanna, oljepanna, värmepump, elpanna eller direktverkande el. Det finns många sätt att värma upp våra bostäder.

Växjö kommun har antagit miljömålet Fossilbränslefritt Växjö. Därför satsas mycket på biobränslen. 80 procent av den totala uppvärmningen i kommunen kommer från biomassa, som träflis, pellets och ved. 

Stora delar av Växjö värms upp med fjärrvärme från Sandviksverket som eldar med skogsavfall och träflis.  Även Rottne, Braås, Ingelstad och Lammhult värms upp med biobränslen.    

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning för rådgivning och mer information.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Bygga och bo