Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Bygga nytt, bygga om, bygga till

När du bygger nytt, renoverar eller river en byggnad påverkar du omgivningen och miljön för en lång tid framöver. Därför finns det regler och lagar för hur du får bygga. Här kan du se vad som gäller, hitta regler och riktlinjer samt göra din ansökan.

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst och även följa dina pågående ärenden på Mina sidor. All kommunikation med handläggaren kommer att ske på Mina sidor och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post. Du som ansökt via blankett har kontakt med handläggaren via e-post. Behöver det göra en komplettering av ditt ärende kommer handläggaren att kontakta dig.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Anmälan om eldstad/rökkanal

Bygglov för skylt

Bygglov för transformatorstation

Mina sidor - följ ärende

När behöver jag ansöka om bygglov?

Ska du till exempel bygga ett uterum, murar eller plank kan du behöva bygglov för det. Bygglov är ett skriftligt tillstånd.

Det är också olika regler för fastigheter inom respektive utanför detaljplanelagda om­råden och områden med sammanhållen bebyggelse. Kontakta Växjö kommun om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

När vi går igenom din ansökan bedömer vi bland annat den yttre utformningen, byggnadens placeringen på tomten och hur byggnaden är tänkt att användas.

Gör din bygglovsansökan eller anmälan i god tid

Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden för bygglov max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får börja bygga, och tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden.  I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att handläggningstiden förlängs med 10 veckor.

Handläggningstiden för anmälan är maximalt 4 veckor från det att ditt ärende är komplett. Då får du ett startbesked. Sedan tillkommer tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden.

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Bygglov för ett helt nytt hus kostar runt 50 000 kronor men det beror på många saker. Vi tar ut avgifter för de tjänsterna som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan till exempel handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning ingå. Om det gäller ett stort bygge eller om det avviker från gällande detaljplaner kan kostnaden bli högre. Välkommen att kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade bygge.

Hur länge gäller ett bygglov eller en anmälan?

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.

Tänk på att innan du börjar åtgärden måste ett startbesked ha getts. Ett startbesked för en anmälan är giltigt i 2 år.

Skicka handlingar i PDF-format

För att underlätta registreringen av handlingar som kommit in ber vi dig att endast skicka in in handlingar i PDF-format där bilden/kartan är vänd åt rätt håll. 

Vid remissvar ber vi dig att skicka med samtliga dokument som berör ärendet i mejlet och inte hänvisa till handlingar via länk. Vi ber också om att du inte skickar filer via webbaserade filskicksfunktioner. Tack på förhand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021