Landsbygdsutveckling

25 procent av kommunens befolkning bor utanför Växjö. Att utveckla landsbygden och göra hela kommunen attraktiv är en viktig fråga både ur demokratisk- och tillväxtsynpunkt.

I Landsbygdsprogrammet för Växjö kommun pekas målbild och strategier för landsbygdens utveckling ut. Avsikten är att samla alla goda krafter i arbetet med att utveckla landsbygden i Växjö kommun. Genomförandet av programmet vilar på tre ben:

  • Kontinuerlig dialog mellan Växjö kommun och representanter för landsbygden.
  • Mötesplatser och nätverk som möjliggör dialog mellan landsbygdens olika representanter, där idéer och goda exempel lyfts fram och sprids.
  • Samarbete mellan olika politikerområden. Det innebär att samtliga kommunala förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser ska ha ett helhetsperspektiv – som även omfattar landsbygdens förutsättningar och potential – i sitt arbete.

För att stärka utvecklingen på landsbygden har kommunen två landsbygdsutvecklare som bl.a. arbetar med att:

  • Hjälpa lokala grupper och föreningar som vill arbeta med lokal utveckling.
  • Lyssna och föra dialog.
  • Stärka kommunens interna arbete på landsbygden.
  • Inspirera till ökat lokalt engagemang.

Har du frågor eller funderingar kring landsbygdens utveckling kontakta gärna landsbygdsutvecklare Therese Friman på tel. 0470-411 76, therese.friman@vaxjo.se eller Joakim Hedvall på tel. 0470-414 16, joakim.hedvall@vaxjo.se.

 

Möten

Inbjudan till inspirationsmöte den 22 mars 2018

Inbjudan till kunskapsseminarium den 23 mars 2018

 

Uppföljning av Landsbygdsprogrammet Växjö kommun 2016 

Uppföljning Landsbygdsprogrammet
Statistik för landsbygden

 

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2018
Trafik och stadsplanering