Kommunal parkering

Välkommen att parkera och besöka Växjö centrum. Här finns cirka 2 500 parkeringsplatser som regleras med tid och avgift för att skapa god tillgänglighet.

Växjös kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda delas in i två parkeringszoner: parkeringszon 1 är det mest centrala läget med högre taxa. Parkeringszon 2 innebär parkering strax utanför centrum till en lägre taxa.

Parkeringsplatser, parkeringsautomater och indelning i parkeringszoner hittar du i en karta:
Växjö kommuns parkeringskarta

Avvikelser i tid, avgift och betalningssätt kan förekomma.

Var noga med att kontrollera skyltning på respektive parkeringsyta och gata. Observera att det gäller andra bestämmelser för parkering och avgifter i parkeringshus och på tomtmark i privat regi.

Utanför parkeringszon 1 och parkeringszon 2, där särskild skyltning inte finns, får du parkera maximalt 24 timmar i sträck på vardagar. Undantag gäller dag före söndag och helgdag, vilket innebär att du till exempel kan parkera från fredag till måndag.

Avgifter och tider 

Parkeringszon 1

18 kronor per timme
Vardagar klockan 09.00-18.00
Lördagar klockan 09.00-12.00 (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Maximal parkeringstid 24 timmar

Parkeringszon 1 - Parkeringshus World Trade Center (plan 2)

Infart Södra Järnvägsgatan
18 kronor per timme
Vardagar klockan 09.00-18.00
Lördagar klockan 09.00-12.00
Övrig tid 5 kronor per timme
Maximal parkeringstid 24 timmar
Öppettider: Grindar och dörrar, på plan 2, hålls öppna klockan 05.30-23.00

Parkeringszon 2

5 kronor per timme eller 30 kronor per dygn
Vardagar klockan 09.00.00-18.00
Lördagar gratis (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Maximal parkeringstid 48 timmar alternativt 3 timmar

Avgiften betalas på olika sätt

Mynt och kontokort

Alla parkeringsautomater tar kontokort.
Nio stycken parkeringsautomater tar mynt och kort. De är placerade vid publika besöksmål. Alla parkeringsautomater är biljettlösa. Du anger ditt registreringsnummer i parkeringsautomaten och tiden du ska parkera, samt betalar.

Mobiltelefon

Om du parkerar på kommunala parkeringsplatser, gator och torg kan du betala parkeringsavgiften via din mobiltelefon (via parkeringsapp eller sms).

I parkeringshuset på World Trade Center finns ingen parkeringsautomat (närmaste automat hittar du på Drottninggatan). Betalar du med mobiltelefon, via parkeringsapp eller sms, rekommenderar vi dig att göra detta utanför huset eller i kontorsdelen, på grund av bristfällig mobiltäckning på plan 1 och 2 (parkeringsdäcken).

30-dagarsbiljett i parkeringszon 2 

Du kan använda 30-dagarsbiljett på valfri plats i parkeringszon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. 30-dagarsbiljetten kostar 450 kronor per månad.

Observera att det inom parkeringszon 2 finns parkeringar där man endast får parkera 3 timmar. 30-dagarsbiljetten gäller, men man får endast stå angiven tid.

Företag och organisationer tecknar egna avtal med vald leverantör av parkeringsapp.

Långtidsuppställning

Parkering under längre tid, till exempel för boende eller för de som arbetar.

Parkeringszon 2

Uppställning i maximalt 7 avgiftsdygn är möjlig på Norrtullsparkeringen, söder om Storgatan (bakom domkyrkan) och kvarteret Fabriken (bakom polishuset).

Parkeringshus World Trade Center

Uppställning i maximalt 8 dygn är möjlig på plan 2.

Minimum 4 dygn som kostar 150 kronor per dygn, från och med dygn 5 kostar det 50 kronor per dygn.

Kommunala laddstolpar

Du hittar 5 laddstolpar på Norrtullsparkeringen (Skolgatan) och 5 laddstolpar i kvarteret Fabriken (bakom polishuset). Laddstolparna är semisnabbladdare med 2 uttag per stolpe (typ 2). Laddstolparna har inga kablar, utan du som kund behöver använda egen kabel. Avgift för parkering betalas som vanligt med parkeringsapp eller i parkeringsautomat. För aktivering av laddstolpe och betalning enligt angiven taxa, följ anvisningar på plats.

Laddmöjlighet i World Trade Center

Det finns 4 laddboxar på plan 1 och 3 laddboxar på plan 2. Dessa är semisnabbladdare med fasta kablar med typ 1 och 2. Avgift för parkering betalas som vanligt med parkeringsapp eller i parkeringsautomat. I dagsläget är det avgiftsfri laddning.

Felanmälan av parkeringsautomat

World Trade Center

Vid felanmälan av parkeringsautomat, akuta parkeringsfrågor och laddboxar i World Trade Center, ring telefon 0470-77 49 00.

Laddstolpar på Norrtullsparkeringen och kvarteret Fabriken

Vid felanmälan av laddstolpar på Norrtullsparkeringen och kvarteret Fabriken, kontakta Bees kundservice:
Telefon: 077-443 39 00
E-post: kundservice@bee.se
Öppettider: måndag – fredag klockan 08.00-16.30

Laddhjälp dygnet runt:

Telefon: 077-443 39 00
Öppettider: Dygnet runt

Kan jag betala parkeringsavgiften med min mobiltelefon?

Ja, det fungerar alldeles utmärkt. Växjö kommun har avtal med två leverantörer av parkeringsappar så att du kan välja den som passar dig bäst: Easy Park och Parkster. Vid parkeringsautomaterna finns anvisningar om hur du laddar ner någon av parkerings-apparna och hur du betalar din avgift.

Är det parkeringsavgift på lördagar?

I parkeringszon 2 är det avgiftsfritt hela lördagen, medan det i parkeringszon 1 är avgiftsfritt först efter klockan 12.00 på lördagar. Avgift parkeringszon 1 är måndag till fredag klockan 09.00-18.00 och på lördagar klockan 09.00-12.00.

Avgift parkeringszon 2 måndag till fredag klockan 9.00-18.00 och avgiftsfritt på lördagar.

Är det möjligt att betala parkeringsavgift för en månad?

Du kan köpa biljett för 30 dagar som gäller på valfri plats i parkeringszon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. 30-dagarsbiljett kostar 450 kronor per månad och köps smidigast via parkeringsapp.

Du kan köpa 30-dagarsbiljett som gäller på valfri plats i parkeringszon 2, i ett tiotal av parkeringsautomaterna. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. 30-dagarsbiljett kostar 450 kronor per månad och köps smidigast via parkeringsapp.

Om jag ska ut och resa, var kan jag parkera?

Växjö kommun har 3 platser för långtidsparkering. På parkeringen bakom Växjö domkyrka (Norrtull södra) och kvarteret Fabriken (bakom polishuset) kan du parkera din bil under totalt 9 dygn, varav 7 dygn (vardagar) är avgiftsbelagda. I parkeringshuset World Trade Center kan du parkera maximalt 8 dygn.

Är alla parkeringar kommunala?

Nej, det finns privata parkeringar i Växjö. Det är viktigt att läsa på skyltarna vad som gäller där du parkerar. Alla privata parkeringar ska skyltas med namn och ett hänvisningsnummer.

Varför är parkeringsskiva inget alternativ i Växjö?

Parkeringsskiva är ett bra hjälpmedel där kommuner och fastighetsägare inte har betalning för parkering, men samtidigt vill undvika uppställning längre tider. För Växjö kommuns del är parkeringsskiva inget alternativ då parkeringszon 1 och parkeringszon 2 i centrum är avgiftsbelagda och hade endast varit möjlig att införa på de cirka 75 befintliga korttidsparkeringar utan avgift som finns idag. Övervakning sker även på dessa platser, vilket gör att angivna tider efterlevs. Så behovet av parkeringsskiva för dessa korttidsparkeringar bedöms inte finnas.

Vem tar jag kontakt med om jag får problem?

Ta kontakt med Växjö kommun på telefon 0470-410 00, måndag-fredag klockan 07.30-16.30, så hjälper vi dig. För övriga tider och beroende på ärende, kan du läsa mer här på webbplatsen.

Vad kostar det om jag får en parkeringsanmärkning?

Om du inte har betalat din parkeringsavgift eller är uppställd mot färdriktningen kostar det 400 kronor. Parkerar du för nära ett övergångställe eller korsning kostar det 800 kronor. Står du på en handikapparkering utan att ha giltigt tillstånd kostar det 1 000 kronor.

Om jag fått en parkeringsanmärkning, hur motsätter jag mig den?

Det gör du via polisen. Lättast är att gå in på Polismyndighetens webbplats och skriva i sökfältet ”bestridande av parkeringsanmärkning”.

Hur registrerar jag min bil när jag parkerat?

  • När du kommer till parkeringsautomaten står det ”Sätt i kortet eller tryck på START. Det innebär att du sätter kortet i den vanliga läsaren eller håller kortet mot blippläsaren.
  • Tryck ”OK” när du läst informationstexten.
  • Knappa in ditt registreringsnummer, kontrollera och bekräfta genom ”OK”.
  • Ange med värdeknapparna vilken summa som ska betalas med kortet (tid som ska parkeras) eller betala med mynt. Om det är en parkeringsautomat för 30-dagarsbiljett finns alternativet för detta med en knapp ”30 dagar”.
  • Knappa in pinkod på kortet om du inte betalat med blipp för då ska du bekräfta en gång till mot blippläsaren.
  • Om du vill ha en digital biljett via sms: skriv in ditt mobilnummer så skickas det direkt och via mejl: skriv in din mejladress så skickas kvitto inom 24 timmar.
    Har du inte fått ett kvitto i din inkorg? Kontrollera ”skräppost” då det kan ha hamnat där. Man kan även gå in i Kvittoportalenlänk till annan webbplats
  • Bilen är parkerad!

Varför är parkeringsskiva inget alternativ i Växjö?

Parkeringsskiva är ett bra hjälpmedel där kommuner och fastighetsägare inte har betalning för parkering, men samtidigt vill undvika uppställning längre tider. För Växjö kommuns del är parkerings-skiva inget alternativ då parkeringszon 1 och parkeringszon 2 i centrum är avgiftsbelagda och hade endast varit möjlig att införa på de cirka 75 befintliga korttidsparkeringar utan avgift som finns idag.

Förutom att parkeringsskiva måste användas på avgiftsfria parkeringar, medför de även större felmarginal på grund av svåravlästa ”klockor”, vilket i sin tur leder till lägre omsättning av platserna.

I Växjö erbjuder vi ett modernt och digitalt parkeringssystem, framför allt med tanke på parkerings-apparna som 65 procent av kunderna idag använder. Som kund kan du då avsluta parkeringen när som helst, men också förlänga din parkeringstid om så önskas - utan att behöva gå tillbaka till bilen. De nya parkeringsautomaterna förenklar också för kunden då de är biljettlösa och man knappar in sitt registreringsnummer, betalar (med mynt eller kort) och sedan gör sina ärenden.

Hur många parkeringsautomater finns det i Växjö centrum?

Vi har 20 stycken parkeringsautomater runt om i stan.

Varför har ni minskat antal parkeringsautomater?

Vi har gått från 65 parkeringsautomater till att idag ha 20 stycken. Det beror på att vi ser på statistiken att antalet köp av parkeringsbiljett i automater minskar hela tiden. Ungefär 65 procent av alla biljetter köps redan idag via parkeringsappar, 30 procent betalar med kort och 5 procent betalar med mynt.

De nya parkeringsautomaterna är dessutom mycket säkrare när det kommer till kortköp och hantering av mynt, där vi tidigare har haft problem med inbrott i parkeringsautomaterna och en del automater som varit trasiga.

Varför kan jag inte betala med mynt i alla automater?

Du kan betala med mynt i 9 av 21 parkeringsautomater. Anledningen till att vi minskar kontanthanteringen är att det har varit inbrott i flera automater. Dessutom är det endast 5 procent av alla biljettköp som idag sker med mynt.

De kombinerade kort- och myntautomaterna kommer att placeras vid de större parkeringsplatserna och offentliga inrättningar, till exempel centrallasarettet eller kommunhuset.

Vad är nytt med parkeringsautomaterna?

Framförallt möter de upp högre säkerhetskrav på kortbetalning. Utöver det kan du numera ”blippa” ditt kort. Nytt är också att du inte behöver någon biljett att sätta i fönsterrutan på bilen. Istället knappar du in ditt registreringsnummer samtidigt som du betalar och på så vis registrerar du att parkeringsavgiften är betalad.

Varför får jag ingen parkeringsbiljett?

I och med bytet av parkeringsautomater försvinner pappersbiljetterna som brukar sitta i vindrutan på bilen. Istället knappar du in ditt registreringsnummer i automaten samtidigt som du betalar och på så vis registrerar du att din avgift är betald.

Vilka parkeringsappar gäller i Växjö?

Växjö kommun har avtal med Easy Park och Parkster. Apparna kan alltid användas för att betala parkeringsavgiften, oavsett om det finns automater eller inte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Trafik och stadsplanering