Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Så mycket cyklar vi i Växjö

För att visa hur många som cyklar i "Europas grönaste stad" finns det cykelräknare på flera ställen i staden.

Det finns två cykelbarometrar som räknar och visar hur många cyklister som har passerat mätstationen vid Vattentorget och vid Liedbergsgatan.
På fem andra platser har vi radarmätare som räknar antalet cyklister som passerar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Trafik och stadsplanering