Torpa förskola

Välkommen till Torpa förskola, Vikaholm som startar upp i januari 2023. Förskolan är byggd i två våningar för sammanlagt ca 140 barn. På bottenvåningen är det plats för de yngsta barnen och på övervåningen de äldsta. Förskolan arbetar med fokus på det kompetenta barnet som utforskar och lär tillsammans och med nyfikna pedagoger. Våra lärmiljöer bygger på utforskande, lustfyllt lärande och tillgänglighet.

Vi arbetar projektinriktat och barnen är delaktiga när det gäller att utforma projekten som vi sedan arbetar med utifrån vår läroplan. Vi arbetar med lärande för hållbar utveckling, dvs vi undervisar med läroplanen som grund för en positiv framtidstro. Det vi tycker om, det tar vi hand om.

Ett rött trähus med två våningar och ett svart tak. Vid sidan om huset finns en liten skolgård

Kontakt och sjukanmälan

Sjukanmälan Länk till annan webbplats.

Rektor

Ulrika Mårtensson
Telefon: 0470-433 38
E-post: ulrika.martensson@vaxjo.se

Biträdande rektor

Linda Briggler
Telefon: 0470-431 36
E-post: linda.briggler@vaxjo.se

Avdelningar

Ängen: 0470-79 63 86

Hagen: 0470-79 63 84

Täppan: 0470-79 64 83

Gläntan: 0470-79 64 81

Hitta till oss

Besöksadress: Schanders väg 8, 352 20 Växjö
Hitta till Torpa förskola Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024