Barn 1 - 5 år

För barn mellan 1 och 5 år finns förskoleverksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg. Förskoleverksamheten är frivillig men kommunen är skyldig att erbjuda plats.

Barn som har fyllt ett år har rätt till en plats i förskoleverksamhet medan vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande (deltar i arbetsmarknadsåtgärder). Barnet kan även på grund av ett eget behov få plats i förskoleverksamhet. Det kan gälla barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling. Kontakta rektor för förskolan vid behov av utökad tid.

Barn till vårdnadshavare som icke förvärvsarbetar, inte aktivt söker arbete eller är föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till vistelsetid utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. Placeringen gäller på samma förskola.

I samband med syskons födelse har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. En månad efter syskonets födelse får barnet gå kvar på sitt ordinarie schema. Förändring av placeringstid till 15 timmar i veckan görs av vårdnadshavare i samband med syskons födelse. Gäller även adoption.

Om barnet redan finns i verksamheten och du som vårdnadshavare blir sjukskriven har du rätt till placering enligt ordinarie schema. Om du får graviditetspenning, eller behöver utökad tid på grund av sjukskrivning, ansöker du om utökad tid på förskolan.

Du har möjlighet att ha ditt barn under max fyra dagar om året, enligt ordinarie placeringstid, i förskolan utifrån när du inte arbetar eller studerar. Du ska i god tid ansöka hos rektor för förskolan. Fridagarna gäller endast per familj. Detta gäller inte om du är föräldrarledig eller har allmän förskola.

Om vårdnadshavare inte har betalat avgiften, har utbildningsförvaltningen rätt att säga upp barnet från sin plats. Ett barn har dock alltid rätt till avgiftsfri allmän förskola i åldrarna tre till fem år.

Om du har frågor om placering och förskoleverksamhet ska du kontakta rektorn på ditt barns förskola. Det fullständiga regelverket finns längst ned på sidan, under Relaterade dokument.

I kommunen finns kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Klicka på Förskolor i menyn till höger för att komma till förskolornas hemsidor.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre år och ansökan görs via Dexter. Allmän förskola bedrivs inom den vanliga förskoleverksamheten och är kostnadsfri.

Den allmänna förskolan bedrivs 525 timmar per år. Rektor på förskolan bestämmer hur dessa timmar ska fördelas och avgör även om måltider serveras. Allmän förskola bedrivs under läsårstiderna för skolan, det betyder att du inte har rätt att lämna ditt barn under studiedagar eller lovdagar. Även under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov bedrivs inte allmän förskola.

Om du vill byta till eller från allmän förskola ska du anmäla ändringen 1 månad i förväg. Notera även att tiderna för allmän förskola är fasta och bestäms av förskolans rektor. Är du aktivt arbetssökande rekommenderas att du inte väljer allmän förskola då du kan bli erbjuden arbete snabbt, och inte har möjlighet att omedelbart gå upp i omsorgstid.

Den som inte har en allmän förskoleplats men har barn i åldern 3-5 år får en reducering av barnomsorgsavgiften med 30 %, däremot inte under sommarlovet. Reduceringen av avgiften sker automatiskt och utan att vårdnadshavaren behöver ansöka om det. Ansökan om allmän förskola görs via Dexter på kommunens webbsida.

Öppettider

Barnomsorgen på förskolorna är vanligtvis öppen måndag till fredag mellan kl. 6:30 och kl.18:30 beroende på efterfrågan och behov. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.

En avdelning på Pilbäckens förskola samt Björkens förskola har öppet under kvällstid mellan klockan 18:00-22:00 och helger mellan klockan 6:30–22:00 alla årets dagar. Ingen förskola i kommunen har öppet nattetid.

Verksamheten har rätt att hålla stängt fyra dagar per år med anledning av planering och utbildning för personal. Besked om stängning av verksamheten ska lämnas till vårdnadshavaren minst två månader före aktuell dag. Om vårdnadshavare behöver barnomsorg för sitt barn under dessa dagar kan barnet placeras på en annan förskola.

Under semesterperioden juni-augusti och vid jul- och nyårshelgerna samordnas förskoleverksamheten till färre enheter. Barnet kan därför tillfälligt få vistas på annan förskola eller pedagogisk omsorg än den ordinarie.

Längst ner på den här sidan kan du hitta övrig information om förskola och fritidshem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2019