Examensarbete

Vi ser gärna att du som student skriver ditt examensarbete, uppsats eller projektarbete med koppling till vår organisation.

Du får testa din förmåga att använda teoretiska kunskaper på reella problem, utmaningar och frågeställningar. Resultatet kommer vår verksamhet till nytta samtidigt som du lär känna oss som arbetsgivare.

Nedan hittar du de examensarbeten och andra uppdrag som vi kan erbjuda inom vår organisation just nu. Klicka på boxarna och läs mer om respektive examensarbete.

Hittar du inte vad du söker efter? Håll utkik, nya förslag läggs ut fortlöpande.

Så söker du ett examensarbete

  1. Fyll i formuläret som du hittar i boxen under respektive examensarbete samt bifoga CV och personligt brev.
  2. Tryck på "Skicka". Din ansökan skickas då till ansvarig chef. En bekräftelse på att vi mottagit din ansökan skickas till den e-postadress som du angivit i formuläret.
  3. Klart! Ansvarig chef hör av sig oavsett om du är aktuell för platsen eller ej. Tänk på att det kan dröja innan du får besked.

Har du frågor om examensarbetet eller vill diskutera frågeställningar eller metod innan du söker, är du självklart välkommen att kontakta ansvarig chef.

Aktuella examensarbeten inom Växjö kommun

Förvaltning

Kommunledningsförvaltningen

Avdelning

Utvecklingsavdelningen

Ansvarig chef

Anna Pallinder

Beskrivning av uppdraget

Fördjupad analys avseende demokrati och delaktighet baserat på resultat i medborgarundersökning.

Arbetsplatsbeskrivning

På utvecklingsavdelningen är vi cirka 15 medarbetare med uppdrag att driva och stödja strategiskt och operativt utvecklingsarbete. Vi arbetar med processbaserad verksamhetsutveckling i projekt- och uppdragsform, med fokus på hållbar utveckling, lärande och effektivitet.

Kommunstyrelsen har givit uppdrag till förvaltningen att jobba med framtidens medborgardialog i Växjö kommun i syfte att stärka invånares delaktighet. För att få mer kunskap om nuläget behövs en fördjupad analys av medborgarundersökningens resultat som fokuserar på information, inflytande och förtroende. Utredningen bedöms bestå av framför allt analytiska metoder av kvantitativ data som kan komma att behöva kompletteras med viss kvalitativ informationsinsamling, samt dokumentanalys och omvärldsbevakning.

Kvalifikationer/personliga egenskaper

Kunskap om kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder samt analysmetoder.

Praktikperiodens start * (obligatorisk)
Praktikperiodens start
Praktikperiodens slut * (obligatorisk)
Praktikperiodens slut
Förvaltning

Kommunledningsförvaltningen

Avdelning

Utvecklingsavdelningen

Ansvarig chef

Anna Pallinder

Beskrivning av uppdraget

Hur studenter rör sig är intressant utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. För en kommun och dess näringsliv ligger en stor del av utmaningen i att locka och behålla individer med rätt kompetens. Examensarbetet syftar till att ytterligare belysa studenters rörlighet efter examen och vad som påverkar studentens kvarstannandegrad.

Dataunderlag samt analysrapport finns om hur kvarstannandegraden ser ut. Examensarbetets fokus utifrån dessa data och analys är att vidare utforska huvudfrågan. Detta kan med fördel göras via kompletterande kvalitativa studier, omvärldsbevakning/best pratice med mera.

Arbetsplatsbeskrivning

På utvecklingsavdelningen är vi cirka 15 medarbetare med uppdrag att driva och stödja strategiskt och operativt utvecklingsarbete koncernövergripande. Vi arbetar med processbaserad verksamhetsutveckling i projekt- och uppdragsform, med fokus på hållbar utveckling, lärande och effektivitet. Avdelningen ansvarar även för statistik, analyser och universitetssamverkan.

I ett strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Linnékåren samt Kalmar och Växjö kommun finns ett pågående arbete med att ta fram statistikrapporter samt analysera data för att synliggöra mönster för studenters kvarstannande i regionen efter examina. Kommunens insatser omfattar också kvalitativt arbete för att på ett effektivt sätt nå studenter före, under och efter studietiden. Detta syftar till att stötta kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov.

Kvalifikationer/personliga egenskaper

Du behöver ha god analytisk förmåga och kunskap inom kvalitativa undersökningar. Eftersom det finns tillgång till registerdata samt statistiska underlag är det positivt om du även har erfarenhet av att läsa och tolka statistik samt använda statistiska verktyg och modeller.

Praktikperiodens start * (obligatorisk)
Praktikperiodens start
Praktikperiodens slut * (obligatorisk)
Praktikperiodens slut
Andra idéer på examensarbete?

Har du tankar och idéer på vad du skulle vilja genomföra, men som du inte hittar i boxarna ovan? Skicka ett mejl till praktiksamverkan@vaxjo.se där du uppger och bifogar samma information som vi efterfrågar i formulären i boxarna. Döp mejlet till "Förslag på examensarbete" – så ska vi se om vi kan hitta en matchning för just ditt intresseområde.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023