Träningsskolan

Beslut har fattats om att projektera för ombyggnation av Träningsskolans lokaler.