Ny skola i Dädesjö

Växjö kommun bygger nu ny lågstadieskola samt förskola och kök i Dädesjö. Den nya lågstadieskolan (årskurs F-3) byggs med plats för 50 elever, en förskola för 50 barn och ett tillagningskök med kapacitet på 150 portioner.

Illustrationsbild på en skola med röd panel, svart tak och gult runt fönsterna

Illustrationsskiss ny skola i Dädesjö

Lokalerna för skolan I Dädesjö har brister och utredningar har kommit fram till att en nybyggnation var den bästa lösningen.

Dädesjös förskola ligger idag i Staffansgården som ligger en bit från skolan. I Staffansgården finns även dagens tillagningskök och matsal dit skolbarnen går för att äta. Med de nya lokalerna samlokaliseras skola, förskola och kök/matsal.

Den nya skolan och förskolan byggs på befintlig skoltomt, norr om nuvarande skola, och kommer att byggas klart innan nuvarande skola rivs. Det gör att barnen kan gå klart i befintliga lokaler innan de flyttar in i de nya, för att undvika undervisning i ersättningslokaler under byggnationstiden. Efter nybyggnation kommer Växjö kommun att lämna Staffansgården.

De nya lokalerna är 1 281 kvadratmeter varav 1 144 kvadratmeter är skola/förskola och 137 kvadratmeter är tillagningskök.

Byggnation pågår och Vidingehem beräknas vara klara med den nya byggnaden sensommaren 2022. Under hösten 2022 planeras arbeten med rivning och utemiljö pågå.

Barnens delaktighet Dädesjö skola

Med avstamp i barnkonventionen, inledde Vidingehem, i samarbete med Växjö kommun, ett pilotprojekt för hur bolaget kan bjuda in och göra barn mer delaktiga.

Resultatet av dialogprocessen , 2 MB.

Senast uppdaterad: 17 juni 2022