Åby skola och förskola

Projekt är påbörjat för att hitta en bättre permanent lokallösning för skolan.