Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett Sveriges i särklass största satsning på att bygga trähus. Det är också ett långsiktigt forskningsprojekt i samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra. Här byggs det bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder.

På Välle Broar planerar vi för:

Bostäder

Om Välle Broar

Regeringen antog 2004 en nationell strategi för att göra det enklare att bygga hus i trä. Redan året efter antog Växjö kommun dokumentet "Mer trä i byggandet" för att på lokal nivå, tillsammans med forskning och näringsliv, verka för att utveckla användningen av trä i byggandet. Det bestämdes att Välle Broar skulle bli ett område där den moderna trästaden ska byggas.

Inom Välle broar ska det inte bara byggas trähus, det ska dessutom byggas hus med låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan. Välle broar är även ett långsiktigt forskningsprojekt med samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra.

Att bygga hus av trä är en naturlig del i det svenska samhället, inte minst tack vare att tillgången på råvara är stor. Sedan 1994 är det tillåtet att bygga högre trähus än två våningar i Sverige.

Planprogram, detaljplanerplaner och exploateringsavtal ger ramar för alla parter men det är den engagerade kunskapen och viljan att i dialog utveckla träbyggandet som utgör den gemensamma värdegrunden.

Projektet är indelat i olika delar:

  • Portvakten
  • Vallen
  • Pelarsalen
  • Limnologen Syd
  • Strandsnäckan
  • Framtidsvägen
  • Väludden

Pelarsalen, norr om Vallviksvägen

Dynacon Länk till annan webbplats. har byggt 150 bostadsrätter i flerbostadshus i 5–6 våningar. De första bostäderna blev inflyttade 2018. De sista 59 bostadsrätterna fördelat på två hus blev inflyttningsklara i september 2020.

Välludden

Ny förskola på Välludden

Förskolan Vallviken har plats för 70–80 barn fördelat på fem avdelningar. På tomten – som består av naturmark – finns även en privat förskola. Tanken är att de båda förskolorna ska samverka i sina utemiljöer för att barnen ska ha så bra ytor som möjligt för lek och pedagogisk verksamhet.

Den nya förskolan är byggd av korslimmat trä och målet är att uppnå certifieringen miljöbyggnad, nivå Silver. Vöfab har byggt förskolan som blev klar i juni 2019.

Tenniscenter

Södra har byggt ett tenniscenter i närheten av deras huvudkontor på Skogsudden. Hallen är byggd med så kallad passivteknik. Det betyder att det går åt mycket lite energi. Bygget kommer också att vara ett sätt för Linnéuniversitetet att studera träbyggande i forsknings- och utvecklingssyfte.

Arken

Vidingehem Länk till annan webbplats. (f.d. Växjöbostäder) har byggt kvarteret Arken med 85 hyresrätter, fördelade på tre fastigheter. Lägenheterna är inflyttade.

GBJ Bygg Länk till annan webbplats. har byggt 30 bostadsrätter.

Framtidsvägen

Vidingehem Länk till annan webbplats. (f.d. Växjöbostäder) har byggt 248 studentbostäder på Framtidsvägen. Lägenheterna ligger ovanpå ICAs nya butik. Inflyttade hösten 2018.

Det kommunala fastighetsbolaget Vöfab Länk till annan webbplats. (f.d. Videum) har byggt Videum Science Park med såväl traditionella kontorslokaler som moderna öppna kontorslandskap för småföretagare. Det är en mötesplats för människor, idéer och kunskap samt en plattform för nyföretagande och företagsutveckling.

Strandsnäckan

Strandsnäckan ligger intill Växjösjön söder om Kampen. I området, som är färdigbyggt har GBJ byggt 42 bostadsrätter i korslaminerat massivträ. Massivträ är helt naturligt, förnybart och kan återvinnas till 100 procent.

Portvakten

Portvakten ligger precis vid Växjösjön och Trummen. Området är färdigbyggt med 64 lägenheter, med passivhusteknik, i två 8 våningshus. Husen byggdes av Växjöbostäder men har därefter sålts och gjorts om till bostadsrätter.

Limnologen

Limnologen består av fyra åttavåningshus vid sjön Trummen, mellan Linnéuniversitetet och centrum. Området är färdigbyggt och har 67 lägenheter. Bostäderna har utformats så att samtliga lägenheter får utsikt mot sjön. 2010 tilldelades Limnologen Stora Samhällsbyggarpriset.

Limnologen Syd

Geometriparken

Geometriparken är en stadsdelspark och mötesplats för såväl boende i området som för besökare runt Trummen. Här finns blommande buskar, träd och perenner, finns en stor öppen gräsyta för lek och bollspel, lekplats, mindre torgytor med sittplatser, toalett, grillplatser och en större samlande torgyta mot Trummenvägen med olika sitt- och aktivitetsytor. Det genomgående temat för parken är geometriska former som gestaltas på olika sätt. Geometriparken invigdes i oktober 2019.

Midroc har byggt 75 hyreslägenheter i kvarteret Ekologen. Bygget har stora inslag av träbyggnadsteknik och energieffektiva lösningar. Det uppfyller kraven för miljöbyggnad nivå silver.

GBJ Bygg har byggt bostadsrätter i tre etapper.

Vallen

Vallen, ligger mellan Växjösjön och nordöstra Bergundasjön. De första husen på Vallen byggdes 2012 och området färdigställdes i slutet av 2019.

Midroc Länk till annan webbplats. har byggt flerbostadshus i två etapper.

2017 togs beslut om ett nytt utökat träbyggnadsområde. Det nya området hänger ihop med Välle Broar där vår vision är ett sammanhållet trähusområde runt sjöarna. Att utveckla ett nytt bostadsområde med fokus på trä stärker Växjö kommuns möjlighet att fortsätta vara en ledande aktör inom trähusbyggnation. Förslaget innebär inte några åtgärder i nuläget utan först kommer de träbyggnadsprojekt som pågår att slutföras.

Träbyggnadsområdet

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö - den moderna trästaden. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä, vi nådde 44 procent.

Växjö kommuns träbyggnadsstrategi

Senast uppdaterad: 28 april 2023