Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Tema: Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunen visar i översiktsplanen avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, där det får beaktas som ett särskilt skäl för dispens av strandskyddet om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till översiktsplanen för Växjö kommun, antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2014.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2021
Växjö växer