Del: Växjö stad

Den övergripande målbilden för Växjö stad hörs i ledorden sjöarnas stad, grön stad, tätare stad i stråk.

Utdrag ur målbilden:

  • Den regionala staden – en kärna i en samverkande region.
  • Sjöarnas och parkernas stad där naturen finns runt knuten.
  • En tätare och mer funktionsblandad stad där nästan alla persontransporter sker till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel.
  • En stad för alla som främjar trygghet, säkerhet och folkhälsa.
  • En flerkärnig stad där centrum har kvar sin småskaliga charm.
  • Djärv arkitektur i kombination med respekt för de historiska vingslagen.

Översiktsplanen för Växjö kommun, del Växjö stad antogs i kommunfullmäktige den 28 februari 2012.

Senast uppdaterad: 20 januari 2022