Del: Rottne

Rottne ska utvecklas i linje med Växjö kommuns definition ”Europas grönaste stad” och de tre ledstjärnor attraktiv boendemiljö, centrumförnyelse samt förbättrade kommunikationer.

Utbyggnadsstrategin för Rottne är att samhället ska växa genom en sammanhållen bebyggelse där ny bebyggelse sker i direkt anslutning till eller inom tätorten. En av de viktigaste kvaliteterna är närheten till sjöarna.

Fördjupad översiktsplan för Rottne antogs i kommunfullmäktige den 16 mars 2010.

Senast uppdaterad: 20 januari 2022