Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Del: Ingelstad

De vidsträckta odlingsmarkerna, natur- och rekreationsområdena samt vattendragen bidrar till höga rekreationsvärden som Ingelstadborna gärna rör sig i.

I kulturlandskapet och mellan de gröna områdena blandas äldre och ny bebyggelse. Samhället har god service, goda pendlingsmöjligheter och i centrum har nya mötesplatser skapats.

Översiktsplan för Växjö kommun, del Ingelstad, antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2016.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021
Växjö växer