VA- och fjärrvärmearbeten i Regementsparken

I området vid Regementsparken i Växjö pågår arbeten med markledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme. Arbetena ska göra det möjligt att bygga nya bostäder på området.

Arbetena utförs i flera etapper. Växjö kommun bygger ut och förnyar vatten- och avloppsledningarna för att anpassa till den växande staden och för att möjliggöra byggnation av nya bostäder. Samtidigt utför Växjö Energi Länk till annan webbplats. arbeten för att förstärka fjärrvärmenätet och säkra värmeleveransen till ett växande Växjö. Vissa perioder kan framkomligheten på Kasernvägen och Storgatan påverkas. 

Under 2021 pågår arbetet:

  • I området mellan Regementsparken och Elvagården är det byggtrafik. Arbetet innebär även att tre träd måste fällas, nära korsningen vid Kasernvägen och Storgatan.
  • Arbeten pågår på Kasernvägen. En del av Kasernvägen är därmed avstängd för bil-, cykel- och gångtrafikanter på en sträcka från Storgatan. Trafiken leds om vid Sambandsvägen och Honnörsgatan. Skyltar för omledning finns på området. Vi kommer att påbörja återställning av Kasernvägen efter semestern och räknar med att vara klara i september. Därefter kommer bil- och cykeltrafik släppas på igen.
  • VA-arbeten pågår på grönytan mellan Storgatan och I 11-området, på en sträcka från Kasernvägen och västerut. Arbetena kommer att fortsätta efter semestrarna och vidare in i höst.

Bakgrund

I december 2019 blev ny detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 klar. Marken ägs av en privat aktör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021