Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

VA- och fjärrvärmearbeten i Regementsparken

I området vid Regementsparken i Växjö pågår arbeten med markledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme, från hösten 2020 till våren 2021. Arbetena ska möjliggöra byggnation av nya bostäder i området.

Arbetena utförs i flera etapper. Växjö kommun bygger ut och förnyar vatten- och avloppsledningarna för att anpassa till den växande staden och för att möjliggöra byggnation av nya bostäder. Samtidigt utför Växjö Energi Länk till annan webbplats. arbeten för att förstärka fjärrvärmenätet och säkra värmeleveransen till ett växande Växjö. Vissa perioder kan framkomligheten på Kasernvägen och Storgatan påverkas. 

Våren och sommaren 2021 fortsätter arbetet:

  • I området mellan Regementsparken och Elvagården förekommer byggtrafik. Arbetet innebär även att tre träd måste fällas, nära korsningen vid Kasernvägen och Storgatan.
  • Den 27 mars - 1 april pågår VA-arbeten på Storgatan i Växjö, på sträckan mellan Smedjegatan och Sambandsvägen. Arbetet medför störningar i trafiken. Nattetid kommer Storgatan att vara avstängd för trafik i västergående körfält i färdriktning mot Alvesta, från Smedjegatan till Sambandsvägen, 27 mars – 31 mars 2021, klockan 22.00-05.00. Trafiken leds då om via Smedjegatan – Hejaregatan. Övriga tider, från 28 mars till och med 1 april 2021, kan trafik passera i båda färdriktningar, men med begränsad framkomlighet.
  • Från början av april till och med maj pågår arbeten på Kasernvägen. En del av Kasernvägen stängs då av för bil-, cykel- och gångtrafikanter på en sträcka från Storgatan. Trafiken leds om vid Sambandsvägen och Honnörsgatan. Skyltar för omledning finns på området.
  • Senare under våren fortsätter VA-arbetet i grönytan mellan Storgatan och I 11-området, på en sträcka från Kasernvägen och västerut.

Bakgrund

I december 2019 blev ny detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 klar. Marken ägs av en privat aktör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2021