Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Va- och fjärrvärmearbeten i Regementsparken

I området vid Regementsparken, Växjö, pågår arbeten med markledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme, under hösten och vintern 2020-2021. Arbetena ska möjliggöra byggnation av nya bostäder i området.

Arbetena utförs i flera etapper. Växjö kommun bygger ut och förnyar vatten- och avloppsledningarna för att anpassa till den växande staden och för att möjliggöra byggnation av nya bostäder. Samtidigt utför Växjö Energilänk till annan webbplats arbeten för att förstärka fjärrvärmenätet och säkra värmeleveransen till ett växande Växjö.

Bakgrund

I december 2019 blev ny detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 klar. Marken ägs av en privat aktör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2020