Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Gång- och cykelväg i Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

I Bredvik pågår byggnation av en gång- och cykelväg över sjöns norra spets. Den kommer att knyta ihop Bredvik och förkorta vägen till Samarkand och centrum. Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att finnas bryggor, sandstrand och grillplats. Arbetet med cykelvägen är igång och kommer att pågå under 2020.

Bild över Bredviks nya gång- och cykelväg utmed sjön

Illustrationsbild över hur vallen kommer att se ut.

Visionsbild på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden med cykelbana och sandstrand.

Vår vision på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2020