Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Pär Lagerkvist plan

Området framför den gamla stationsbyggnaden heter Pär Lagerkvists plan och blir en ny entréplats för Växjös station och kommunhus. Det kommer att bli en mötesplats i Växjö där många invånare och besökare kommer att röra sig.

Pär Lagerkvists plan sträcker sig från det nya stations- och kommunhuset till Linnérondellen. Ett gestaltningsförslag har tagits fram där man bland annat föreslår ett nytt stråk som kopplar ihop stationen- och kommunhusets entré med Linnéparken och Växjösjön. Det kommer att finnas cykelparkeringar inom området.

Mer information om hur Pär Lagerkvists plan kan se ut kommer under våren 2021.

Arbetet på Pär Lagerkvists plan kommer att pågå i etapper, varav den första delen närmast Växjö station och kommunhus beräknas starta med en provisorisk utformning under våren 2021. Hela Pär Lagerkvists plan beräknas vara klar 2025.

Nytt station och kommunhus - en mötesplats med kontor, handel och restauranger

Raoul Wallenbergs gata och Norra Järnvägsgatan.

Bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter. Planerad byggstart 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2021
Växjö växer