Städning och sandupptagning

I centrala Växjö städar vi alla dagar i veckan med sopmaskin och manuell plockstädning. I villaområdena kör vi med sopmaskin tre gånger per år - vår, sommar och höst.

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort vinterns sand från gatorna i våra stadsdelar och tätorter.

Sandupptagning 2018

Vecka 15 påbörjar vi årets sandupptagning enligt nedan turodning. Ambitionen är att vara klara i mitten av juni men kraftigt regn och kyla kan försena sandupptagningen.

Turordningen följer ett rullande schema och varierar från år till år. Den tätort eller stadsdel som ligger sist i år blir först nästa år. Och den tätort eller stadsdel som ligger först i år blir nummer två nästa år.

Det händer att vi ändrar på turordningen. Det beror på att det ibland är bättre att låta våra arbetsmaskiner fortsätta med närliggande orter så att det inte blir så stora transportsträckor.

När sandupptagningen i en stadsdel eller tätort är helt klar (grov- och finsopning) markeras det med (KLAR) i nedan turordning. 

Turordning Växjö stad

Centrum (KLAR)
Teleborg (KLAR)
Söder (KLAR)
Väster (KLAR)
Öjaby (KLAR)
Sandsbro (KLAR)
Hovshaga (KLAR)
Hov (KLAR)
Norr (KLAR)
Högstorp (KLAR)
Öster (KLAR)

Först sopas cykelvägarna i områdena.

Turordning ytterområden

Lammhult (KLAR)
Ingelstad (KLAR)
Nöbbele (KLAR)
Vederslöv (KLAR)
Dänningelanda (KLAR)
Tävelsås (KLAR)
Furuby (KLAR)
Åryd (KLAR)
Gemla (KLAR)
Öja
Braås
Rottne, Brittatorp
Åby

Sanden sopas upp i två steg. För tar en lastbil tar upp det grova gruset. Någon dag därefter kommer en annan lastbil som dammsuger upp det finkorninga gruset.

Så kan du hjälpa till

Om du bor i villa eller äger fastighet, hjälp gärna till genom att sopa ut sanden en bit från tomtgränsen. För att sandsopningen ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna så att städfordon enkelt kan komma fram, både dag- och nattetid. Undvik att parkera på gatorna när sandsopning pågår i området.

I foldern "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Trafik och stadsplanering