Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu byggs det bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 100 bostäder.

Förutom bostäder har vi byggt ett nytt entrétorg, en park, en förskola och en lekplats Vikaholm. Ett äldreboende med trädgård för utevistelse finns också här. Mer information om dessa projekt hittar du längre ner på den här sidan.

C4 hus planerar för 36 bostadsrätter på Vikaholm

C4 hus vann markanvisningstävlingen för kvarteret Taket 2 som ligger i sydöstra delen av Vikaholm. Här planerar de att bygga lägenheter som blir två till fyra rum och kök. C4 hus kommer i sitt projekt att bygga hus med låg energiförbrukning, laddstolpar för elbil och möjliggöra ett orangeri med samlingslokal/växthus.

Läs mer om projektet på C4 hus webbsida.länk till annan webbplats

C4 hus Vikaholm

C4 hus planerar för 36 bostadsrätter på Vikaholm.

Ekeblad Bostad planerar för 55 bostadsrätter på Vikaholm

Ekeblad Bostad (tidigare under namnet Ereim) vann markanvisningstävlingen för kvarteret Tamburen 8 som ligger i sydöstra delen av Vikaholm. Här planerar de att bygga radhusbostäder och lägenheter i storlek tre till fem rum och kök. Bostäderna byggs kring en grönskande innegård med gemensam odling, växthus, fruktträdgård och lekplats.

Läs mer om projektet på Ekeblad Bostad webbsida.länk till annan webbplats

Projekt: Vikaholm Ekeblad BostadBeskrivning: Vikaholm bostäderBeställare: KommunledningsförvaltningenPlats: Vikaholm Växjö

Ekeblad Bostad planerar för 55 bostadsrätter på Vikaholm.

GBJ Bygg bygger 58 hyresrätter

GBJ bygger fyra fyravåningshus i puts och sadeltak. Ett av husen kommer att ligga med gaveln mot Vikaholmstorget och ha en lokal i bottenvåningen. Mellan husen kommer det att finnas en gemensam gård med fruktträd och plats för odling. Bostäderna är hyresrätter på 2-3 rum och kök med planerad inflyttning sommaren 2019.

Läs mer om projektet på GBJ Byggs webbsida.länk till annan webbplats

GBJ Dörren Vikaholm

GBJ bygger 58 hyresrätter Byggstart våren 2018.

Boklok (Skanska) bygger 67 hyresrätter - färdigbyggt

Boklok bygger 67 stycken hyreslägenheter som kommer bli ett till fyra rum och kök. Planerad inflyttning hösten/vintern 2018. Det blir solceller på taken och växthus samt några parkeringar med laddstolpar.

Läs mer om projektet på Bokloks webbplats.länk till annan webbplats

3D-modell av lägenhetsområde vid en väg, omringat av träd och gräs.

Boklok bygger 67 stycken hyresrätter med inflyttning hösten/vintern 2018.

OBOS Kärnhem bygger par- och radhus på Vikaholm - färdigbyggt

OBOS Kärnhem har byggt par- och radhus på Vikaholm. Lägenheterna är på 105 kvadratmeter som ger familjen upp till 4 sovrum. Ett hem med carport, förråd, trädgård och uteplats med trätrall. I bostadskvarteret finns en pergola, växthus och plats för umgänge, cykelförråd och liten verkstad. Inflyttning våren 2018.

Gråa hus vid en väg med fotgängare i förgrunden.

Kärnhem bygger 26 stycken par- och radhus. Inflyttning våren 2018.

OBOS bygger 32 bostadsrätter - färdigbyggt

OBOS har byggt två fyravåninghus med 16 stycken lägenheter i vardera hus. Lägenheterna är i storlekarna två till fyra rum och kök.

Läs mer om projektet på Obos webbsida.länk till annan webbplats

OBOS Vikaholm

Obos bygger bostadsrätter med planerad inflyttning hösten 2018.

Bygga Bostäder bygger punkthus - färdigbyggt

Bygga Bostäder har byggt 72 välplanerade lägenheter i punkthus med stora balkonger. Runt husen är det gott om markytor som möjliggör för umgängesytor och kanske en kolonilott till den som är intresserad av odling.

Läs mer om projektet på Bygga Bostäders webbsida.länk till annan webbplats

Tre lägre lägenhetsbyggnader med balkonger, omringade av stora gräsmattor och träd.

Bygga bostäder bygger 72 stycken bostadsrätter. Inflyttning hösten 2018.

Hem 1 bygger 13 stycken 2-planshus - färdigbyggt

Hem 1 har byggt 13 stycken 2-planshus på 125 kvadratmeter. Planlösningen uppfyller höga krav på tillgänglighet och ska passa alla, från ung familj till det äldre paret.

Två barn lekandes framför ett vitt och mörkgrönt hus med uteplats.

Hem1 planerar 13 stycken bostadsrätter på Vikaholm. Inflyttning våren 2018.

GBJ bygg (kvarteret Ränndalen) - färdigbyggt

GBJ bygg har byggt för 14 moderna kedjehus i bostadsrättsform. Här bor du i ett kedjehus i två plan med en grön liten täppa, carport och förråd. Husen har en tydlig miljöprägel som lågenergihus och gröna sedumtak på sidobyggnader. Till besökande gäster finns gästparkeringar i kvarteret. Husen blev inflyttningsklara hösten 2017.

3D-modell av fem kedjehus på två plan med en grön täppa och trädgård.

GBJ bygg bygger 14 stycken kedjehus i bostadsrättsform. Inflyttning hösten 2017.

Nytt parkstråk - färdigtbyggt

Här har vi utvecklat ett nytt parkstråk som kopplar samman lekplatsen Sagolandet i nordöstra Vikaholm med parken Savannen i sydvästra Vikaholm. Parken har öppna gläntor och blomstrande äng. I den sydvästra entrén finns det sittplatser och en större plantering. Här kommer högt gräs och höstljung i olika rosa nyanser, tillsammans med azalea att planteras. Skogsbacken bakom kommer att kläs av rosa höstanemoner och olika vårlökar i form av snödroppar, krolliljor, påsklilja och ramslök. Parken invigdes i december 2017.

Perspektivbild för nytt parkstråk i Vikaholm.

Nytt parkstråk på Vikaholm som blev klar i slutet av 2017.

Entrétorget - färdigbyggt

Entrétorget är en infart till området och förenar Allmogevägen med Vikaholmsallén. Här finns det flera bänkar och cykelställ där du kan parkera din cykel och ta bussen in till centrum. Busshållplatsen ligger mitt på torget och här går täta turer in till Växjö centrum. På torget finns det mycket träd och buskar exempelvis dubbelblommande körsbär, smultron, skogsfryle, revsuga och vildvin som klättrar på ställningarna.

Gult hus, parkering och busshållplatser vid en väg.

Entrétorget i Vikaholm blev klart sommaren 2015.

Parken Savannen - färdigbyggt

Den nya parken ligger precis söder om Vikaholms nya förskola och den hämtar inspiration från Afrikas vackra savanner. I parken finns det bland annat en damm, trädäck och planterade blommor, träd och buskar - även ätbara! Vad sägs om fläder, smultron och backtimjan? Det har även byggts en trälabyrint och en stenlabyrint i två olika grandungar i parken som ska fungera som naturliga lekplatser för barn.

En damm omringad av gräs och promenadspår med träd och skog i bakgrunden.

Parken Savannen i Vikaholm blev klar vintern 2014.

Vikaholms förskola - färdigbyggt

Förskolan är byggd i två plan och ligger bredvid parken Savannen och naturområdet i västra delen av Vikaholm. Förskolan har plats för 160 barn fördelat på åtta avdelningar.

Bild på förskolebyggnad med blåa och gula detaljer och en lekpark i förgrunden.

Vikaholms förskola blev klar vintern 2014.

Lekplatsen Sagolandet - färdigbyggt

Lekplatsen ligger mellan Sätervägen och Skottvägen. Lekplatsen har temat Sagolandet med stadsmur i trä, en stadsport och små lekhus runt torget. På en kulle utanför stadsmuren står ett torn där man kan hålla utkik. Grusplanen intill har byggts om till ett kulligt fantasilandskap där man både kan leka riddare och åka pulka.

Längre söderut har vi byggt en dagvattendamm för att jämna ut och rena regnvatten från tak och gator på Vikaholm och delar av Teleborg. Dammen har utformats för att bli ett trevligt utflyktsmål med promenadvägar, äppelträd och sittplatser.

Färgglad lekpark med gröna träd i bakgrunden.

Lekplatsen Sagolandet på Vikaholm blev klar sommaren 2013.

Bakgrund och fakta om projektet

Vikaholm är ett populärt strövområde med hagar, ängar och skog ner mot Södra Bergundasjön. I området finns två av de äldre torpen på Teleborg, Sallhagen och Petersburg. De kommer att bevaras medan torpet Vikaholm tyvärr inte finns kvar då det förstördes i en brand i början av 1990-talet. Av de två torp som ingår i Vikaholmsområdet har Petersburg verksamhet, eftersom Friluftsfrämjandet är aktivt i det torpet. Sallhagen förvaltas av Växjö kommun och man planerar nu tillsammans med omsorgsförvaltningen någon form av verksamhet med odling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2019
Trafik och stadsplanering